Úhrady akutní lůžkové péče – jak dál

Datum konání:20. 2. 2017 10.00 - 20. 2. 2017 13.00
Místo:HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1
Zaměření:Zdravotnictví, lůžková péče
Typ:Kulatý stůl
Popis:

Jedním z témat, kterým se v současné době sekce HK ČR pro oblast zdravotnictví zabývá, jsou úhrady akutní lůžkové péče. V nich existují v České republice mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními diametrální rozdíly, které lze jednoduše vyjádřit v rozdílných individuálních hodnotách bodu, nebo rozdílných individuálních základních sazbách. Nerovnosti jsou nejen mezi nemocnicemi, ale i uvnitř jednoho zdravotnického zařízení při úhradách stejné péče od různých zdravotních pojišťoven. Řešení těchto dlouhodobých a často nelogických disproporcí v rámci úhradového systému považujeme za důležité pro nastolení spravedlivého prostředí mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče.

Organizátor:Sekce HK ČR pro oblast zdravotnictví
Kontakt:

Ing. Klára Šimotová, tajemnice sekce, simotova@komora.cz, 266 721 406

Cíl akce, další informace:

Akce si neklade za cíl najít během tří hodin konsenzus v řešení, ani vnutit komukoliv konkrétní podobu ideálního úhradového mechanismu. Naší snahou je, aby experti politických stran při přípravě svých volebních programů i při běžné každodenní politické práci přihlíželi k pohledům z praxe.

Zobrazit na mapě:mapa
Zpět na seznam akcí