INCOTERMS 2010

Datum konání:20. 3. 2017 9.00 - 20. 3. 2017 16.30
Místo:ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Zaměření:Bankovnictví a finance, Doprava a logistika, Obchod a export
Typ:Odborný vzdělávací seminář
Popis:

Seminář je věnován především novele dodacích podmínek Incoterms 2010. Tzn. nejen přehledu platných doložek, ale i rozdílu oproti doložkám starším, jejich použitelnosti v praxi, problémům a zvláštnostem, které s vybranými doložkami souvisejí. Posluchači získají i souvislosti s dopravní, platební a pojišťovací praxí.

Organizátor:Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)
Kontakt:

Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz

Cíl akce, další informace:

Obsah je prezentován v jednoduché a odlehčené formě s mnoha praktickými příklady z oborů dopravy, pojištění, celního odbavení. Prezentace je rozdělena na teoretický popis každé z doložek Incoterms 2010 a její použitelnost v obchodní praxi. Zvláštní čas bude věnován vysvětlení rozsahů pojištění a vztahu pojištění a doložek CIF a CIP.
Účastníci semináře obdrží publikaci ICC ČR – „Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu“ v ceně kurzovného!
---------------------------------------------------------------------------------------
Pravidla a směrnice INCOTERMS® vytvořila ICC roku 1939 a od té doby usnadňují mezinárodní obchod. Využívají se po celém světě, zjednodušují transakce, napomáhají výkladu obchodních podmínek a podporují dobrou obchodní praxi. Tyto principy a pravidla jsou plně respektována a užívána při každodenním obchodováním. Staly se tak jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.
ICC ČR jako součást mezinárodní obchodní organizace připravuje již více jak 15 let odborné semináře zaměřené na oblasti dopravy, logistiky, bankovní praxe, arbitráže, právních otázek a účetnictví. Jako tvůrci pravidel INCOTERMS® jsme jediní v ČR, kdo má licenci na vzdělávání v této oblasti (vydávání učebních textů a pořádání seminářů certifikovaných ICC).
Určeno pro:
• vývozce
• bankovní specialisty
• odborníky v oblasti mezinárodní dopravy a spedice, pojištění zásilek
• a další zájemce
Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Program:
Incoterms 2010 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek
• Pravidla ICC - Incoterms 2010 – hlavní charakteristika doložek
• postavení Incoterms 2010 v kupní smlouvě, kupní smlouva v. další smlouvy vyplývající z kupní smlouvy
• různá místa dodání, místo dodání v. místo určení
• dělba rizik mezi prodávajícím a kupujícím
Realizace Incoterms 2010 v dopravě a v pojištění zásilek
• Realizace Incoterms 2010 v dopravě a v pojištění zásilek; hlavní předsudky a omyly v denní praxi obecně
• jednotlivé doložky Incoterms 2010 v českém prostředí: vývoz a dovoz, tuzemský obchod
• realizace Incoterms 2010 v dopravě a v pojištění zásilek; hlavní předsudky a omyly v denní praxi
• vhodné doložky v relaci na použitý druh přepravy, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav
• Incoterms 2010 – celní náležitosti
Incoterms 2010 a platební podmínky
• Vztah Incoterms 2010 k platebním podmínkám
• Incoterms 2010 a dokumentární akreditivy – na co si dát pozor
Incoterms 2020
• možné úpravy na základě připomínek odborné veřejnosti
Více informací a možnost registrace zde - http://www.icc-cr.cz/cs/akce/incoterms-2010-10

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.icc-cr.cz/cs/akce/incoterms-2010-10
Soubory:
Zpět na seznam akcí