Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží

Datum konání:06. 3. 2017 9.00 - 06. 3. 2017 16.30
Místo:ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Zaměření:Bankovnictví a finance, Doprava a logistika, Obchod a export
Typ:Odborný vzdělávací seminář
Popis:

Konosament i přes bouřlivý vývoj směrem ke zrychlení a zjednodušení operací při dopravě a předání zboží v námořní dopravě stále představuje - úhelný kámen vztahů odesílatel-dopravce-příjemce, a zároveň je určitým mystériem vzbuzujícím časté dotazy i bohužel omyly a chyby s významnými následky.

Organizátor:Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)
Kontakt:

Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz

Cíl akce, další informace:

Pojďme se tedy ponořit do této problematiky a pokusit se rozklíčovat tyto vztahy, poznat jejich náležitosti a umožnit tak do budoucna bezchybné a přímé dodání zásilky.
Účastníci semináře obdrží publikaci ICC ČR – „Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě“ v ceně kurzovného!
Určeno pro:
• zaměstnance dovozních a vývozních firem
• zaměstnance bank
• studenty
• přepravní veřejnost
Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Program:
• Smlouva o přepravě, smluvní strany při přepravě po moři
• Odpovědnost námořního dopravce z titulu přepravní smlouvy (Hague-Visbycká pravidla, Hamburská úmluva)
• Pojistné krytí možných škod; Společná havárie
• Konosament jako zásadní dokument v námořní dopravě zboží
• 3 základní funkce Konosamentu (B/L)
• Potvrzení o stavu zboží při nakládce na loď - implikace pro obchodní operace
• Obchodovatelnost B/L a význam této funkce v mezinárodní výměně zboží
• Prezentace B/L při uvolnění zboží příjemci
• Zneužitelnost B/L a jak jí zabránit
• Vztah B/L a akreditivu
• Moderní, elektronické formy konosamentu / výhody a omezení jejich použití
• Další, podružné funkce B/L (celní, POD, ...)
Více informací a možnost registrace zde - http://www.icc-cr.cz/cs/akce/funkce-namorniho-konosamentu-v-doprave-zbozi-2
 

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.icc-cr.cz/cs/akce/funkce-namorniho-konosamentu-v-doprave-zbozi-2
Soubory:
Zpět na seznam akcí