Pracovní právo – změny a rizika 2016

Datum konání:29. 3. 2016 9.00 - 29. 3. 2016 14.00
Místo:Vavrečkova 5262, Zlín
Zaměření:Legislativa a normy
Typ:seminář
Popis:

Cílem školení je poskytnout komplexní přehled o aplikaci již schválených i připravovaných změn právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky, které mají největší dopad do praxe.

Organizátor:Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Kontakt:

info@khkzk.cz

Cíl akce, další informace:

OBSAH SEMINÁŘE
• Pracovně lékařské služby, nové pokuty krajských hygienických stanic v oblasti pracovně lékařských služeb od 1. 12. 2015
• Úprava základních zásad pracovněprávních vztahů – spravedlivé odměňování zaměstnance
• Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních (včetně změny právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání)
• Skončení pracovního poměru (včetně nové právní úpravy skončení dohody o provedení práce)
• Neplatnost skončení pracovního poměru (přípustnost audionahrávky v soudním sporu o neplatnost výpovědi)
• Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2016, kontroly inspekce práce v této oblasti
• Postihy zaměstnavatelů při porušování ochrany soukromí zaměstnanců a při porušování ustanovení o závislé práci ze strany inspekce práce
• Dočasné přidělení x agenturní zaměstnávání
• Návrhy změn u zaměstnanců se zdravotním postižením
• Schválené a navržené změny právních předpisů, aktualizace k datu konání semináře

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http:// www.khkzk.cz
Zpět na seznam akcí