JAR: vstupní brána do Afriky

Datum konání:18. 2. 2016
Místo:Budova RHK Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno
Zaměření:Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Pretorii Vás zveme k účasti na konzultačním dnu, zaměřeném na Jihoafrickou republiku a země subsaharské Afriky.
Typ:Konzultační den
Organizátor:Regionální hospodářská komora Brno
Kontakt:

Jana Šindelková, tel: 532 194 922, e-mail: sindelkova@rhkbrno.cz

Cíl akce, další informace:

Tato akce je příležitostí k bližšímu seznámení s místním trhem a jeho komoditním zaměřením, což je předpoklad k účinnějšímu prosazování Vašich obchodních zájmů v tomto teritoriu.
V jejím rámci lze případně i projednat exportní záměr Vaší firmy se zakladatelem a šéfem významné poradenské firmy Into-sa.com, panem Ralphem Ertnerem, který dlouhodobě působí na místním trhu a zdejší podmínky a možnosti zná opravdu dobře a projednána jeho možná asistence při exportu do JAR. Jako nejperspektivnější obory považuje energetiku, infrastrukturu (zejm. železniční), zpracování potravin, vědu, vývoj, výzkum a vzdělávání, eventuálně další.
Určeno pro: malé a střední podniky, exportéry a zájemce o teritorium
Pozor: prezentace proběhne v anglickém jazyce, tlumočení nebude zajištěno
Účastnický poplatek: AKCE JE po předchozí registraci ZDARMA

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://rhkbrno.cz/aktualne/vzdelavaci-akce/zahranicni-a-celni-problematika/4099-jar-vstupni-brana-do-afriky
Zpět na seznam akcí