Průvodce zdaňováním mezd zaměstnanců v roce 2015 a očekávané změny pro rok 2016

Datum konání:04. 2. 2016
Místo:školící místnost OHK Kyjov, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
Zaměření:Mzdy zaměstnanců
Typ:seminář
Popis:Cílem semináře je detailně seznámit posluchače s postupem prací a metodikou správného postupu pro roční zúčtování daňových záloh a výpočet daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2015, seznámit se změnami ve zdaňování mezd v roce 2016.
Organizátor:Okresní hospodářská komora Hodonín
Kontakt:

Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info@ohkhodonin.cz  

Cíl akce, další informace:

. Rekapitulace změn ve zdaňování mezd v roce 2015

· Trojstupňové daňové zvýhodnění na vyživované děti včetně příkladů

· Limit pro vyplacení měsíčního i ročního daňového bonusu

· Uplatňování daňového zvýhodnění na děti ve střídavé péči

· Všechny aspekty uplatnění nároku na zletilé děti

· Sleva za umístění dítěte („školkovné“)

· Tiskopis – Prohlášení poplatníka

· Složená podmínka pro uplatnění srážkové daně a možnost jejího započtení na celkovou daňovou povinnost při skončení roku

· Režim daňového uplatnění životních pojistek a restriktivní opatření při nedodržení podmínek

· Další odpočty ze základu daně po skončení roku (dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, penzijní produkty a další)

· Oprava přeplatků a nedoplatků na dani zaviněných zaměstnancem nebo zaměstnavatelem

· Přehled rozdílů v uplatňování daňových slev a odpočtů u daňových rezidentů ČR, rezidentů EU a EHP a rezidentů ostatních zemí

· Tiskopisy, jejich vyplňování a termíny pro jejich předkládání

· Předpokládané změny ve zdaňování mezd od roku 2016, definitivně až po schválení a zveřejnění

· Odpovědi na dotazy

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.ohkhodonin.cz/sluzby/nase-akce/clanek/pruvodce-zdanovanim-mezd-zamestnancu-v-roce-2015-a-ocekavane-zmeny-pro-rok-2016/
Zpět na seznam akcí