Stárnutí populace: Jak zaměstnat 55+?

Datum konání:11. 11. 2014 10.00 - 11. 11. 2014 12.30
Místo:Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 176/4, 118 00 Praha-Malá Strana
Zaměření:Zaměstnávaní seniorů, právo, age management, přenos know how, podpora zaměstnávání znevýhodněných skupin, snižovaní odvodového zatížení
Typ:Panelová diskuse spojená s promítáním tematického filmu „Jak dlouho…“ (délka trvání: 26 minut)
Popis:Diskuse s názvem „Stárnutí populace: Jak zaměstnat 55+?“ je příležitostí vést dialog mezi českými podnikateli a jejich volenými zástupci a představiteli státních institucí. Jejím cílem je přispět k nalezení řešení problémů zaměstnávání starších občanů. Událost se uskuteční pod záštitou předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslavy Němcové.
Organizátor:KEYNOTE s.r.o.
Kontakt:

Peter Mistrík, tel: +420 212 240 765, GSM: +420 775 689 367, mistrik@keynote.cz  

Cíl akce, další informace:

Stárnutí populace je demografický fakt, který v budoucnu přinese další nárůst zaměstnanců starších 55 let. Bohužel již nyní se tato věková kategorie setkává v zaměstnání s určitou mírou diskriminace a její nezaměstnanost i nezaměstnatelnost narůstá. Zároveň se s ohledem na prodlužující se věk, lepší zdravotní kondici obyvatelstva a s ohledem na ekonomickou situaci objevují logické tlaky na zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.

Jak je možné vytvořit pracovní místa pro rostoucí počet občanů v kategorii 55+? Jak se firmy i stát vyrovnávají se vzrůstajícím počtem starších pracovníků? Například ve Finsku se podařilo spojit změnu důchodového systému s posílením politiky zaměstnanosti a podporou pracovní schopnosti stárnoucí generace. Stárnutí populace není jenom hrozbou, ale i příležitostí za předpokladu, že se naň společnost předem připraví. Jak dokazuje Adair Turner v analýze pro World Economic Forum, prodlužovaní délky života a stárnutí populace může přispívat ke stabilizaci společností. Naopak, mladé společnosti se potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí a frustrovanou mládeží.

Smyslem akce by mělo být kromě vyvolání diskuse a výměny zkušeností mezi zákonodárci a lidmi z praxe i formulování konkrétních problémů a doporučení, co je potřeba ze strany státu na jedné straně a ze strany zaměstnavatelů na straně druhé podniknout k řešení této situace a k podpoře zaměstnávání starších osob.

Časový rámec akce je určen jejím programem – po stručném zahájení by následoval 25 minutový film zabývající se zaměstnáváním občanů 55+ a panelová diskuse. V ní by se k problematice měli vyjádřit zástupci jednotlivých parlamentních stran, zástupci podnikatelů a odborníci přítomní v publiku. Z diskuse by měla vzejít formulace konkrétních doporučení.

Očekáváme zhruba 50 účastníků z řad zákonodárců, MF, MPSV, MPO i odborné veřejnosti. Primárně je akce určena pro členy Poslanecké sněmovny PČR, zejména pro její Výbor pro sociální politiku a Hospodářský výbor. Pozván bude ale i zbytek poslanců a senátoři z řad Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru pro zdravotní a sociální politiku.

K problematice by se měli v panelové diskusi vyjádřit předsedové jednotlivých poslaneckých klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně. Diskutovat budou zejména se zástupci z praxe – se členy Hospodářské komory ČR, České asociace podnikatelů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a zástupci firem, kteří se se stárnutím zaměstnanců a age managementem denně setkávají.

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.keynote.cz/
Soubory:
Zpět na seznam akcí