Zdravotní pojištění v roce 2015 – změny v roce 2014 a k 1. 1. 2015

Datum konání:16. 10. 2014 9.00 - 16. 10. 2014 13.00
Místo:Prostějov
Zaměření:Legislativa a normy
Typ:seminář
Popis:

Přednáší: Ing. Antonín Daněk /Vyhlášený špičkový odborník na problematiku zdravotního pojištění. O tomto tématu přednáší pro odbornou i laickou veřejnost od r. 1995. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v roce 1983 pracoval nejprve ve státní správě, od roku 1990 se pohyboval v podnikatelském prostředí a od roku 1993 pracoval 20 let ve VZP ČR. Zde se věnoval celé šíři spektra této problematiky s důrazem na kontrolní činnost u zaměstnavatelů. Dlouhodobě publikuje pro odbornou veřejnost (Verlag Dashöfer s.r.o., Wolters Kluwer ČR a.s., Abeceda mzdové účetní, Mzdová účetní, PORADCE s.r.o., a další). Pravidelně publikuje pro časopis Národní pojištění, který vydává ČSSZ./

Organizátor:Okresní hospodářská komora v Prostějově
Kontakt:

Ing. Renata Syrová, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz

Cíl akce, další informace:
  • Poznatky a zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku ve zdravotním pojištění v roce 2014
  • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2014
  • Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2015 ve zdravotním pojištění - souběžné příjmy, poměrná část minima, neplacené volno a neomluvená absence, přečerpaná dovolená, neplatné rozvázání pracovního poměru, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání aj.
  • Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2015
  • Významné číselné hodnoty, platné v roce 2015
  • Příjmy, ze kterých se v roce 2015 zdravotní pojištění neplatí
  • Důležitá zákonná ustanovení zdravotního pojištění, platná i po datu 1. 1. 2015 - osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, oznamovací povinnost – přihlašování a odhlašování zaměstnanců, dohody, proč zdravotní pojišťovny kontrolují, nemoc v ochranné lhůtě, Evropská unie a zdravotní pojištění, aplikace příslušných nařízení, cizinci ve zdravotním pojištění aj.
  • Související právní úprava – dopady změn v zákonech č. 586/1992 Sb., 262/2006 Sb., 187/2006 Sb. 117/1995 Sb., 435/2004 Sb. a v dalších do zdravotního pojištění
  • Časté chyby zaměstnavatelů - praktické rady pro jejich řešení
Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.ohkpv.cz
Soubory:
Zpět na seznam akcí