VÝVOJOVÉ TENDENCE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Datum konání:25. 9. 2014
Místo:Sídlo Hospodářské komory České republiky, Freyova 82/27, Praha 9, Vysočany
Zaměření:Nová legislativa pro podnikatele
Typ:seminář
Popis:

Seminář seznámí účastníky, jak se nový občanský zákoník osvědčil v praxi, v jakých oblastech působí výkladové obtíže a jak se s případnými nejasnostmi vypořádat. Přednášející Mgr. František KORBEL, Ph.D., který přípravy rekodifikace řídil, seznámí účastníky semináře s první judikaturou a okomentuje připravovanou novelu občanského zákoníku.

Organizátor:Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel/Holásek & Partners
Kontakt:

Martin Janda, janda@komora.cz  

Cíl akce, další informace:

10,00 hod. – 14,00 hod. (9,30 prezence účastníků)

Další informace:
Cena:
Člen HK ČR – 300,- Kč vč. 21% DPH
Účastnický poplatek – 350,- Kč vč. 21% DPH
V ceně poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.

Číslo účtu: 201578853/0600
Variabilní symbol: 011417
Splatnost a uzávěrka přihlášek: 23. září 2014

Zruší-li přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, poplatek se nevrací.
Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
Daňový doklad bude účastníkům zaslán poštou.

Z důvodu naplnění kapacity byla již registrace ukončena.

Zobrazit na mapě:mapa
Soubory:
Zpět na seznam akcí