Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

Datum konání:19. 9. 2014 9.00 - 19. 9. 2014 13.00
Místo:Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava
Zaměření:Finance, daně
Typ:Seminář
Popis:Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku (hmotného, nehmotného, drobného) z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou významných změn. Důraz bude proto kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou popsány i na konkrétních příkladech.
Organizátor:Okresní hospodářská komora Jihlava
Kontakt:

Miloslav VYTASIL, tel.: 724 775 173, e-mail: vytasil@hkjihlava.cz  

Cíl akce, další informace:

Obsah semináře:

  • výchozí pojmy ze zákona o daních z příjmů, DPH a zákona o účetnictví
  • pořízení majetku – jednotlivé možnosti, popis, nejčastější problémy
  • opravy a technické zhodnocení majetku – vymezení pojmů, rozdíly, sporné body, důsledky
  • finanční leasing majetku
  • nájem, pronájem, podnájem a výpůjčka majetku
  • škoda na majetku
  • prodej, likvidace, vyřazování
  • specifika drobného majetku
  • aktuální informace dle platných novel předpisů


Cena:
1.000,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava
1.500,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava

Přednášející:
Ing. Jiří KLÍMA, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.hkjihlava.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=7
Soubory:
Zpět na seznam akcí