NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK úvod do problematiky

Datum konání:12. 12. 2013
Místo:Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava, 2. patro
Zaměření:Legislativa a normy
Typ:seminář
Popis:Od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost dva základní právní předpisy rekodifikující české soukromé právo. V důsledku chystaných změn pro Vás Okresní hospodářská komora Jihlava ve spolupráci s Advokátní kanceláří Juráš a partneři v.o.s. připravila cyklus 3 seminářů zaměřených na tyto změny. První ze série seminářů představí Nový občanský zákoník. Zaměří se zejména na nové právní instituty, porovná dosavadní a novou právní úpravu. Účastníci budou upozorněni na významné změny práv a povinností, které nový občanský zákoník přináší. Nedílnou součástí budou praktické příklady.
Organizátor:Okresní hospodářská komora Jihlava
Kontakt:

Miloslav VYTASIL, tel.: 724 775 173, vytasil@hkjihlava.cz

Cíl akce, další informace:Seminář je určen nejen pro jednatele a majitele firem, vyšší a střední management, ale i pro osoby, které zajímají připravované změny. Seminář je koncipován tak, aby byl srozumitelný a poskytl základní vhled do nového občanského zákoníku i laické veřejnosti s důrazem na podnikatele.
Zobrazit na mapě:mapa
Soubory:
Zpět na seznam akcí