Ke svým čtenářům míří nové číslo časopisu Komora.cz

Nové vydání podnikatelského měsíčníku Komora.cz má na obálce Jana Sochora, ředitele a předsedu představenstva Fio banky, a. s. Fio banka výrazně uspěla v letošním ročníku soutěže Zlatá koruna, jejímž odborným partnerem je také Hospodářská komora České republiky.

Tato česká banka získala se svým Fio podnikatelským účtem bez poplatků Cenu podnikatelů a se stejným produktem dosáhla prvenství v kategorii Podnikatelské účty. Nejen o přístupu k firemním zákazníkům v hlavním rozhovoru čísla. Na oblast bankovnictví navazuje stěžejní téma vydání a tím jsou finance. Malým a středním podnikům tak poradíme, jaké finanční produkty jsou pro ně v současné době nejvhodnější. Text také zohledňuje momentální ekonomickém rozpoložení, kdy po období poklesu v korporátní oblasti přichází dlouho očekávané oživení.

Zástupci Hospodářské komory České republiky přijali ve dnech 28. – 30. srpna pozvání na slavnostní zahájení 82. Mezinárodního veletrhu v Izmiru. Hostitelem HK ČR byla státní organizace EXPO 2020, která v Turecku zastřešuje přípravy na jednu z největších světových výstav průmyslu a kultury. Cílem pracovní cesty představitelů HK ČR bylo seznámení s průběhem příprav města Izmiru, který je jedním z kandidátských měst. Více na straně 53.

V říjnu tohoto roku začne druhé kolo vyjednávání o nové Dohodě o Zóně volného obchodu mezi EU a USA. „Evropská komise, která s mandátem členských států s americkou stranou vyjednává, přišla s ambiciózním plánem uzavření dohody ještě do konce svého funkčního období tedy do léta/podzimu 2014, i když můj osobní odhad je spíše v horizontu dvou let tedy podpis dohody někdy v průběhu roku 2015 ,“ říká Martin Povejšil, Stálý představitel ČR při EU. O hlavních bodech, které jsou předmětem vyjednávání se dočtete v zahraniční části časopisu.

Listovací verzi naleznete zde: http://cotmedia.cz/ecasopisy/komora/2013/1013