Ke svým čtenářům míří nové číslo časopisu Komora.cz

Červnová Komora.cz se ve svém hlavním tématu věnuje problematice Evropských fondů. Operační programy, které v Česku umožňují podnikatelům čerpat evropské dotace, sice letos končí, na dohled ale je nové programovací období. Ač ještě nejde o definitivní zprávu, zdá se, že suma, kterou Česko získalo pro roky 2014 až 2020, bude rekordní. Více ve stěžejním materiálu čísla.

Obálka tentokrát patří advokátovi Michalu Kroftovi, se kterým jsme hovořili nejenom na téma práva. Michal Kroft je totiž také sběratel zbraní a motorkář, který byl v devadesátých letech jedním z mála, jenž měl zahraniční právní zkušenost. Jak se mu podařilo u nás založit ojedinělou advokátní kancelář? Dočtete se hlavním rozhovoru čísla.

Ruská federace patří k jednomu ze strategických trhů pro diverzifikaci cílových trhů českých exportérů. V posledních letech se tak Hospodářská komora České republiky a Komora pro hospodářské styky se SNS snaží posílit obchodní vztahy s touto zemí, která skýtá pro domácí střední firmy zajímavé příležitosti. Že se vztahy mezi oběma zeměmi drží na dobré úrovni, ukazuje i nedávná návštěva premiéra Nečase v Ruské federaci. O možnostech a úskalích ruského trhu jsme hovořili s Františkem Masopustem, výkonným ředitelem Komory pro hospodářský styk se SNS.

V květnu navštívila Litvu a Lotyšsko doprovodná podnikatelská mise organizovaná Hospodářskou komorou České republiky. Tuzemští podnikatelé tak dostali možnost poznat dvě země, které dokázaly úspěšně vyjít z finanční krize, díky čemuž v posledních letech vykazují dynamický hospodářský růst. V červnovém čísle, vám přinášíme reportáž z mise. Pravidelný zahraniční seriál o obchodních příležitostech se tentokrát soustředí na specifika čínského trhu.

Listovací verzi naleznete zde: http://cotmedia.cz/ecasopisy/komora/2013/0613