Tématem letního dvojčísla Komory.cz jsou vzdělávání a zdraví jako benefity moderní firmy

65 procent generace Z bude pracovat na pozicích, které dnes ještě neexistují. Zetka právě sedí ve školních lavicích, na tabletu listují učebnicí, možná ale mají i její papírové vydání. Na tom vlastně nesejde, co je podstatné, jestli učitelé učí děti, nebo jen látku. Jestli rozvíjejí jejich talent a silné stránky a ty slabší prostě nechávají slabými, aby jim společně ukazovali směr, který je bude bavit, protože k němu prostě mají vlohy. To je jen jedna rovina pohledu na vzdělávací systém, který si zaslouží obdobnou míru inovací, jaké je dopřáno jiným odvětvím.

Jestliže se trh zrychluje, respektive mění se mnohem rychleji než kdykoli předtím, musí s ním školy základní, střední i vysoké držet krok. Příliš se to nedaří (i z jiných než systémových důvodů českého vzdělávacího systému) a Česku chybí správní lidé na správných místech. Pro firmy je situace už neudržitelná, a než aby nadále volaly po změnách, řeší personální nedostatečnost vlastními investicemi do vzdělávání. Hledají a podporují talenty z vlastních řad, doškolují a přeškolují zaměstnance a financují budování podnikových škol.

V jedné z firem se tak děje v rámci Podnikatelského plánu. Možná se nakonec ukáže, že veřejnému statku, jakým je školství, se lépe daří, když je uchopen „kapitalistickým“ způsobem. V každém případě se možnost vzdělávání stává benefitem moderní firmy a například i podle toho se mladí uchazeči o zaměstnání rozhodují, kterému zaměstnavateli dají přednost. Jak vzdělané Česko bude, je v rukách českých podnikatelů.