Trh práce

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu
organizovala dne 12. 12. 2011

ZÁVĚREČNOU KONFERENCI
na téma
Potřeby zaměstnavatelů v oblasti rozvoje lidských zdrojů s podtitulem
Odborné školství a konkurenceschopnost podniků

   Hospodářská komora České republiky je zpracovatelem veřejné zakázky s názvem „Zjištění potřeb zaměstnavatelů v ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů s cílem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti“.

Závěrečné konferenci předcházely regionální diskusní semináře v Mostě, Brně a Karlových Varech. Ve všech regionech se ukazují obdobné problémy související s optimalizací sítě středního odborného školství.

Na závěrečné konferenci byly prezentace výstupů „Průzkumu a analýzy potřeb zaměstnavatelů ve vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření“ a představení výsledků z regionálních diskusních seminářů. Následovala moderovaná diskuse se zástupci odborných škol a zaměstnavateli.

Program závěrečné konference ke stažení zde.

Dotazy posílejte na sramkova@komora.cz . 


Cíl


Cílová skupina

 


Nejčastěji diskutované oblasti na regionálních workshopech: