PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Naše účast

Národní centrum CzechSkills při HK ČR zaregistrovalo 30 soutěžících a jednoho náhradníka na soutěž EuroSkills 2008, která se konala 18. 9. – 20. 9. v rotterdamské Ahoy aréně v Nizozemí. Naši soutěžící s doprovodem se na místo dostavili autobusem již 16. 9. a z Nizozemí odjeli 21. 9. Celkem se soutěží zúčastnilo 29 států 27 z EU a dále týmy z Turecka a Švýcarska. Naše delegace byla třetí nejpočetnější, což umožnila spolupráce a podpora českých firem, které účastníky sponzorovaly, před námi byli co do počtu Turci a Nizozemci.

Více než 25 tisíc návštěvníků mělo možnost živě spatřit dovednostní soutěže v akci a současně se i zúčastnit různých interaktivních ukázek a názorných předvedení. Událost EuroSkills je založena na konceptu vidím, provádím a informuji.

Celkem se soutěží zúčastnilo více než 415 soutěžících a soutěžilo se ve 49 profesích. Od kadeřníka po web designéra, od zedníka po elektrikáře, od autodopravce po floristku.
Naši účastníci soutěžili v následujících oborech:
-          Květinářské práce
-          Kadeřnické práce – pánský a dámský kadeřník
-          Móda – tým složen z módní návrhářky a tvůrce módních výrobků
-          Pečovatelské práce
-          Instalační technologie – obory Instalatér, Elektrikář a Mechanik – chladicí zařízení
-          Truhlářství
-          Malířství
-          Stavba domku – obory: Tesař, Klempíř, Zedník, Obkladač, Supervizor
-          Dopravní stavitelství
-          Automobilová technologie – osobní automobily
-          Motocyklový sektor
-          Transportní technologie a logistika
-          Práce ve společném stravování – obory: Číšník a Kuchař
-          Office IT tým – obory: Open Source specialista, Cisco specialista, Office specialista, Microsoft specialista
 
U všech soutěží asistovali techničtí experti a hodnotící porota. Celá akce probíhala ve velmi dobrém zajištění v prostorné rotterdamské sportovní Ahoy aréně, která poskytovala i další potřebné zázemí, například pro semináře a workshopy a mezinárodní spolupráci. Pro studenty, organizace a podnikatele v odborném školství byla atraktivní platformou pro výměnu zkušeností a propagaci a v neposlední řadě navázání i nových kontaktů.
Ubytování účastníků bylo zajištěno v cca 20 km vzdáleném resortu, v podstatě v turistickém letovisku přímo u moře v pěkných stylových dřevěných vilkách.
 
Výsledky a dílčí závěry
V soutěži EuroSkills se utkali účastníci o titul „nejlepší z nejlepších“ ve svém oboru ve 49 náročných soutěžích a zaznamenali nemalé výsledky. Na slavnostním závěrečném vyhlášení byl přítomen i eurokomisař pro vzdělávání Jan Figel, který prohlásil, že se jedná o mimořádný úspěch pro celou Evropu, která se zde shromáždila a ukázala, že dovednosti a řemeslná zručnost je její budoucností a zárukou konkurenceschopnosti.
Během soutěže navštívili také Ahoy arénu a podpořili naše soutěžící i zástupci velvyslanectví, MŠMT, MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy, odborných škol a dalších významných institucí. Ve foayé Ahoy arény byl také umístěn stánek HK ČR, kde mimo jejich zástupců byly také tři zástupkyně Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).
K této vrcholové mezinárodní události se uskutečnila dne 17. 10. 2008 tisková konference, kterou pořádala HK ČR. Zde za účasti viceprezidenta HK ČR Františka Holce a dalších významných hostů z MŠMT, zástupce Magistrátu hl. m. Prahy, sponzorů a samotných soutěžících se uskutečnilo vyhodnocení celé soutěže, byl promítnut obrazový materiál a proběhla diskuze o budoucím směřování projektů CzechSkills/EuroSkills a zúčastněným soutěžícím byly předány certifikáty HK ČR za účast na mezinárodních soutěžích a věcné dary.
A nyní k samotným výsledkům:
Největší úspěch zaznamenaly módní návrhářky z Integrované střední školy živnostenské v Plzni: Miroslava Polanková, věk 19 let a Michaela Kadlecová, věk 18 let, které se umístily ve svém oboru na krásném třetím místě, tedy bronzové medaile.
Čtvrté místo ve svém oboru získal Instalatér Marek Kalianko, věk 23 let, Střední škola polytechnická Brno.
Další čtvrté místo získal Klempíř, Petr Sadílek z týmu Stavba domku, věk 20 let ze S0Š a SOU Hradec Králové.
Další čtvrté místo získal tým z Dopravního stavitelství Václav Kabourek, věk 23 let a Jan Vintr, věk 20 let ze společnosti Eurovia Services, Stavby silnic a železnic.
A páté místo v oboru Obkladač získal Pavel Wohlgemuth, věk 20 let z týmu Stavba domku.
Z celkového počtu 29 soutěžících států jsme se umístili na 20 místě.
Michal Vokurka, ředitel Národního centra CzechSkills se k soutěži vyjádřil: „Byla to pro nás obrovská zkušenost, zejména pro soutěžící a návštěvníky. Naši soutěžící měli neopakovatelnou příležitost ke zhodnocení svých znalostí a dovedností, k výměně zkušeností s ostatními soutěžícími, je to pro ně velká inspirace pro jejich budoucí kariéru. Návštěvníci, většinou mladí lidé a jejich rodiče, měli možnost vidět průřez tradičních i nových profesí a získali konkrétní představu o tom, co které řemeslo či povolání obnáší, například i díky praktickým workshopům, do kterých se mohli zapojit. Soutěž EuroSkills 2008 ukázala, že řemeslo a dovednosti mají v Evropě budoucnost a jsou klíčové pro budoucí rozvoj.“
V dílčích závěrech lze hodnotit naši účast na EuroSkills 2008, jako úspěch, neboť jsme se zúčastnili poprvé a získali neocenitelné zkušenosti.
Celkové závěry a hodnocení provede HK ČR společně s doprovodním týmem a sponzory, ale už teď se dá zdůraznit, že je především nutno:
-          Začít s přípravou soutěžících co nejdříve a zajistit dostatečné mediální zajištění
-          Zajistit sponzory, bez kterých by účast nebyla možná
-          Vytvořit sítě odborníků, technických expertů, eventuelně členů poroty, které fungují při soutěžích a porotách – letos jsme neměli žádného
-          Pokusit se oživit a zajistit do soutěže u nás odcházející řemesla např. strojírenství – ruční i strojní, kovář, podkovář, kominík…
-          Prostřednictvím národní soutěže CzechSkills důsledně zajistit výběry nejlepších řemeslníků a ty pak vyslat na EuroSkills
-          V neposlední řadě klást velký důraz u soutěžících na znalost cizího jazyka – především angličtiny
Pobrobné výsledky naší výpravy a celkové výsledky EuroSkills 2008 naleznete v příloze.