PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Je kladen mimořádný důraz na samostatné procvičování jazykových a odborných znalostí a komunikativních dovedností v podmínkách školních i provozních, tuzemských i zahraničních. Studenti se podle daných podmínek zúčastňují studií a stáží v Lucembursku, Belgii, Portugalsku, Německu, Rakousku, Itálii, Španělsku, Řecku, Švýcarsku a v dalších státech. Pro další období počítáme s rozšířením těchto aktivit i do zámoří. Studenti mají možnost kromě výuky povinné angličtiny a němčiny studovat italštinu, španělštinu, ruštinu a francouzštinu jako nepovinný předmět. Žáci vykonávají odbornou praxi v hotelích a cestovních kancelářích v tuzemsku i v zahraničí. Od 3. ročníku se studenti specializují buď na obor hotelnictví, anebo cestovní ruch a někteří si přibírají ještě další cizí jazyk. Škola má velmi dobře vybavené učebny počítačů, Internet, psaní na stroji, kuchyně a učebny stolničení. Škola je zaměřena na oblast hotelnictví a cestovního ruchu.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.
Kmochova 1823
434 01 Most
Česká republika

Tel. / fax : 00420 - 476706696
E-mail : info@bukaschool.cz