PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Zástupci českých firem v čele s prezidentem HK ČR se v Evropském parlamentu vyjádří k legislativě EU

V hlavním jednacím sále Evropského parlamentu v Bruselu se dne 18. října uskuteční třetí ročník „Evropského parlamentu podniků“ (EPE). Celkem 751 zástupců firem všech velikostí a odvětví pocházejících ze sedmadvaceti členských a z osmnácti nečlenských zemí EU bude mít v rámci tohoto setkání možnost vyjádřit se k legislativě Evropské unie.

Setkání Evropského parlamentu podniků v Bruselu se rovněž zúčastní delegace dvaadvaceti českých podnikatelů v čele s prezidentem Hospodářské komory České republiky Petrem Kuželem. „Pro podnikatelský sektor je sledování toku legislativních rozhodnutí na evropské úrovni komplikované a náročné. Účastí na této akci se proto Hospodářská komora České republiky, jako největší zástupce podnikatelské veřejnosti v zemi, snaží prohloubit vzájemné porozumění mezi českým a světovým businessem. Zároveň chceme dovést ty, kteří rozhodují o klíčových evropských legislativních rozhodnutích, k Evropě více nakloněné podnikání,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR.

Hospodářská komora České republiky cítí potřebu prohlubovat vzájemnou spolupráci a dialog o budoucnosti českého businessu zejména v době nedostatku prorůstových opatření a poklesu konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání. Největším problémem, se kterým se malé a střední podniky potýkají, je například špatná vymahatelnost práva či neustále se měnící legislativa, ve které se již těžko orientují i samotní tvůrci. „Administrativní zatížení pro podnikatele se sice zejména díky aktivitě Ministerstva průmyslu a obchodu podařilo o něco snížit, nicméně další regulace naopak přicházejí z Bruselu. Nejen tato, ale i další témata hodláme v říjnu společně se zástupci českých podniků diskutovat na Evropském parlamentu podniků,“ dodal Petr Kužel.
Evropský parlament podniků je největší akcí na úrovni EU, která dává prostor podnikatelům vyjádřit se k legislativě EU. Tato akce představuje jedinečnou příležitost pro podniky otevřeně diskutovat s vysokými představiteli evropských institucí a poskytnout jim přímou zpětnou vazbu ohledně politik EU.

Účastníci budou hlasovat o klíčových tématech týkajících se růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti EU. Jejich usnesení pak bude představeno hlavám států a předsedům vlád na zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 18. a 19. října 2012.

Pozvání na setkání podnikatelů evropských zemí přijal prezident Kyperské republiky, Demetris Christofias, předseda Evropského parlamentu, Martin Schulz, předseda Evropské rady, Herman Van Rompuy a předseda Evropské komise, José Manuel Barroso. Přítomen bude rovněž Alessandro Barberis, prezident EUROCHAMBRES a poslanci Evropského parlamentu společně s komisaři, kteří budou moci v každé relaci reagovat na hlasování podniků.

Evropský parlament podniků, který se koná každé dva roky, pořádá EUROCHAMBRES a Asociace evropských obchodních a průmyslových komor ve spolupráci se svou sítí národních komor. Hospodářská komora České republiky je jejím členem od roku 1994.

Oficiální stránka Evropského parlamentu podniků: www.parliament-of-enterprises.eu

 

Související soubory

TZ Evropský parlament podnikůDokument MS WordDOC | 48,5 kBuložit