PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Program školení managementu malých a středních evropských podniků v Číně

Během uplynulých deseti let se Čína postupně stala jedním z nejdynamičtějších světových trhů, na němž se snaží zabydlet významné světové firmy. Zejména malé a středně velké podniky však i nadále váhají s úsilím proniknout na čínský trh. Tento zdráhavý postoj je často ovlivněný nedostatkem zkušeností a také kulturními a jazykovými bariérami.

Během uplynulých deseti let se Čína postupně stala jedním z nejdynamičtějších světových trhů, na němž se snaží zabydlet významné světové firmy. Zejména malé a středně velké podniky však i nadále váhají s úsilím proniknout na čínský trh.Tento zdráhavý postoj je často ovlivněný nedostatkem zkušeností a také kulturními a jazykovými bariérami.
Pomoci jim má společný program sponzorovaný Evropskou unií a Čínou, jehož cílem je podpora podnikání malých a středně velkých evropských podniků v Číně na základě nabídky schématu školení.Program výměny a školení pro manažery (METP) mezi Evropou a Čínou umožňuje společnostem i nevládním organizacím vybudovat nebo posílit jejich obchodní aktivity v Číně.Desetiměsíční program nabízí malým a středně velkým podnikům školení pro zaměstnance, kteří se tak stanou kompetentními odborníky na čínský trh.
Dlouhodobým cílem programu METP je posilování a stálé zlepšování vztahů mezi Evropskou unií a Čínou prostřednictvím výměny a ekonomické spolupráce.„Hlavním předpokladem úspěšného podnikání v Číně je důkladná znalost ekonomiky, kultury a obchodní etiky.A přesně to program METP účastníkům nabízí.Program zároveň slouží jako platforma, na které se Evropané a Číňané setkávají a vytvářejí dlouhodobé vztahy jako základ úspěšného podnikání v Číně,“ řekl Stefan Hell, vedoucí týmu v Pekingu.
Kromě organizace celého pobytu hradí Evropská unie také školné. Program METP poskytne účastníkům měsíční příspěvek na životní náklady přibližně tisíc eur.Všichni absolventi obdrží oficiální diplom podepsaný velvyslancem Evropské unie v Číně.
Program METP představuje čtyřletou iniciativu Evropské komise a čínské vlády a je rozdělený na čtyři cykly, přičemž každý trvá deset měsíců.3. cyklus začne letos v říjnu. Termín pro podání přihlášek je 1. červen 2008. Poslední, 4. cyklus programu METP začne v roce 2009. Žadatelé by měli mít nulovou nebo jen velmi omezenou znalost čínštiny, věk 26 až 40 let a nejméně pětiletou praxi. Kromě věrohodné akademické kvalifikace musejí kandidáti předložit také přesvědčivý obchodní plán pro svůj pobyt v Číně. Žadatelé, kteří přesvědčí evropskou a čínskou výběrovou komisi o proveditelnosti svého obchodního plánu, obdrží pozvání k osobnímu pohovoru do hodnotícího střediska v Bruselu nebo Pekingu na červenec 2008.
Další informace o postupu při podávání žádosti, pokyny ke stažení souboru materiálů k žádosti a všeobecné informace o programu METP je možné získat na adrese www.metp.net.cn.