Hospodářská komora České republiky zavítala do Plzně, aby místním podnikatelům ukázala cestu k překonání finanční krize

V prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje se sešlo více než 30 podnikatelů, aby se dozvěděli jak vyzrát nad probíhající finanční krizi. Seminář uvedlo vystoupení moderátorky Jarmily Csankové z Hospodářské komory České republiky, která přítomné hosty a přednášející pozdravila a představila jim plán průběhu dopoledního semináře. Na její slova navázal Zdeněk Mužík, předseda Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje, který přivítal podnikatele a mimo jiné je upozornil na dva nově vyhlášené programy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) určené firmám čelícím současné nepříznivé ekonomické situaci. Jsou jimi Dotace na školení zaměstnanců a Náhrady mezd školených zaměstnanců v době jejich vzdělávání. Po úvodním slovu pana předsedy vystoupil zástupce společnosti Telefónica O2 a osvětlil, proč právě oni se zapojují do toho cyklu seminářů.

 První blok zahájil Jiří Maryt z Komerčního centra České spořitelny v Plzni, který hovořil na téma přístup ke kapitálu ze strany malých a středních firem v době finanční krize a uvedl několik možností jak získat úvěr. Dále zdůraznil roli poskytovaných záruk ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky. „Tyto záruky výrazně zvyšují pravděpodobnost dosažení na potřebný úvěr,“ uvedl. Jako druhou přednášející v první bloku byla Monika Beníšková z Raven EU Advisory Plzeň. Seznámila podnikatele s aktuálně vyhlášenými výzvami Operačního programu podnikání a inovace 2007 – 2013, procesem žádání o dotace a připojila několik dobrých rad z poradenské praxe: „ Nejčastějšími příčinami neúspěchu jsou nesoulad mezi údaji v žádostech, nejasný harmonogram, podhodnocený rozpočet, nedoložené přílohy nebo prezentace nepodložených fakt.“

Druhý blok odstartoval Petr Očko ze společnosti, Telefonica O2 a představil služby společnosti a jejich výhody pro malé a střední firmy. „Na podzim roku 2008 byl spuštěn webový portál www.grantovyporadce.cz , kde mají podnikatelé přístup ke komplexnímu grantovému poradenství a také portál www.o2profirmy.cz , kde se mohou malé a střední firmy seznámit s komunikačními řešeními šitými na míru.“

Seminář uzavřel svým vystoupením Jakub Kvaček z firmy Microsoft, který se zaměřil ve svém vystoupení zejména na úsporná opatření firem a navrhl jim konkrétní příklady, jak optimalizovat náklady na pořízení a provoz IT vybavení.

Prezentace: (ppt)
Úvod obecná
Jiří Maryt 
Monika Beníšková 
Petr Očko 
Jakub Kvaček