PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Podniky: podmínky a přístup k firemním úvěrům se dále zhoršují

Hospodářskou recesi a její dopady dnes výrazně pociťují téměř všechny domácí podniky. Kromě toho, že se firmy potýkají s nedostatkem nových zakázek a malými prodeji, čím dál více tuzemských firem zaznamenává zhoršený přístup k bankovním úvěrům. S tímto problémem se v poslední době setkala více než polovina tuzemských firem, které si chtěly půjčit finanční prostředky na financování svého provozu od banky. Podniky si navíc stěžují na zhoršující se podmínky v oblasti provozních úvěrů, které jsou pro drtivou většinu podniků klíčové. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory České republiky, kterého se na konci minulého týdne zúčastnilo 763 firem z celé České republiky.

Nedostatek financí donutil mnoho podniků k ustoupení od plánovaných investic, krajním opatřením zatím zůstává propouštění zaměstnanců či prodej části majetku

Hospodářskou recesi a její dopady dnes výrazně pociťují téměř všechny domácí podniky. Kromě toho, že se firmy potýkají s nedostatkem nových zakázek a malými prodeji, čím dál více tuzemských firem zaznamenává zhoršený přístup k bankovním úvěrům. S tímto problémem se v poslední době setkala více než polovina tuzemských firem, které si chtěly půjčit finanční prostředky na financování svého provozu od banky. Podniky si navíc stěžují na zhoršující se podmínky v oblasti provozních úvěrů, které jsou pro drtivou většinu podniků klíčové. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory České republiky, kterého se na konci minulého týdne zúčastnilo 763 firem z celé České republiky.

Situace v oblasti úvěrování se podle většiny tuzemských firem nelepší, naopak více než polovina podniků uvádí, že v posledním půlroce se jim přístup k novým úvěrům ztížil. Zhoršený přístup k financím nutí firmy k úsporným opatřením. Největší množství firem (76 procent) muselo v důsledku nedostatku financí ukončit nějakou vlastní činnost či aktivitu. Více než polovinu firem (54 procent) tato situace donutila k odložení nebo zrušení plánované investice, pětinu firem pak dokonce k snížení počtu zaměstnanců či prodeji části majetku.

„Podnikatelé jsou v současném období pod mimořádně velkým tlakem a úkolem číslo jedna je pro ně přežít období recese bez trvalých následků. Především zhoršující se podmínky a přístup k provozním úvěrům znamená zvýšené riziko pro udržení provozu nejvíce zasažených podniků,“ reagoval na výsledky průzkumu prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

„Je přirozené, že banky jsou nyní při poskytování nových úvěrů obezřetnější. Pro podnikovou sféru je ale důležité, aby se tento trend již dále nezhoršoval, protože bez financí se úspěšně podnikat nedá. Hlavním zájmem bank musí být fungující klienti, kteří jsou pro ně trvalým a stabilním zdrojem příjmů. Pokud se takový podnik dostane do přechodných problémů, banka by neměla být tím, kdo se k němu obrátí zády,“ dodal Petr Kužel.

Čtyři z deseti firem (39 procent) uvedlo, že banka v posledních 3 měsících podmínky u existujícího úvěru změnila k horšímu, naopak pouze dvě procenta podniků zaznamenaly změnu k lepšímu. Polovina oslovených českých podniků pocítila zhoršený přístup jak u provozních (49 procent) tak investičních úvěrů (47 procent). Zdražení u kontokorentního úvěru zaznamenala v posledních třech měsících zhruba třetina firem (30 procent).

Podniky také registrují větší nároky bank na vyřízení a poskytnutí úvěru (59 procent). Podle více než poloviny firem (56 procent) banky zesilují tlak na větší zajištění úvěrů oproti předchozím měsícům. Zároveň banky při vyřizování nových úvěrů banky vyžadují i vyšší spoluúčast a ve vzrůstajícím počtu případů požadují předčasné splacení úvěrů.

1.     Ztížil se vám v posledním půlroce přístup k úvěrům?
 
 
ano
 
 
(55%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(16%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(16%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(13%) 
 
 
 
  
2. Projevil se zhoršený přístup k úvěrům ve vaší firmě tak, že jste museli snížit počet zaměstnanců?
 
 
Ano
 
 
(21%) 
 
 
 
  
 
Ne
 
 
(75%) 
 
 
 
  
 
Nevím
 
 
(4%) 
 
 
 
  
3. Projevil se zhoršený přístup k úvěrům ve vaší firmě tak, že jste museli prodat část majetku?
 
 
Ano
 
 
(20%) 
 
 
 
  
 
Ne
 
 
(77%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(3%) 
 
 
 
  
4. Projevil se zhoršený přístup k úvěrům ve vaší firmě tak, že jste museli ukončit nějakou vaši činnost?
 
 
Ano
 
 
(21%) 
 
 
 
  
 
Ne
 
 
(76%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(3%) 
 
 
 
  
5. Projevil se zhoršený přístup k úvěrům ve vaší firmě tak, že jste museli odložit nějaký Váš investiční záměr?
 
 
Ano
 
 
(53%) 
 
 
 
  
 
Ne
 
 
(43%) 
 
 
 
  
 
Nevím
 
 
(4%) 
 
 
 
  
6. Pocítili jste zhoršený přístup u provozních úvěrů?
 
 
ano
 
 
(51%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(28%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(10%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(11%) 
 
 
 
  
7. Změnila vaše banka v posledních 3 měsících podmínky u existujícího úvěru vaší společnosti?
 
 
Ano, k lepšímu
 
 
(3%) 
 
 
 
  
 
Ano, k horšímu
 
 
(39%) 
 
 
 
  
 
Je to stejné
 
 
(42%) 
 
 
 
  
 
Nevím
 
 
(16%) 
 
 
 
  
8. Zaznamenala vaše společnost v posledních 3 měsících zdražení provozního úvěru?
 
 
Ano
 
 
(30%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(43%) 
 
 
 
  
 
banka úrokovou sazbu naopak zlevnila
 
 
(2%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(25%) 
 
 
 
  
9. Zaznamenala vaše společnost v posledních 3 měsících zdražení kontokorentního úvěru?
 
 
Ano
 
 
(30%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(39%) 
 
 
 
  
 
úrokovou sazbu naopak zlevnila
 
 
(1%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(30%) 
 
 
 
  
10. Pocítili jste zhoršený přístup k investičním úvěrům?
 
 
ano
 
 
(49%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(19%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(8%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(24%) 
 
 
 
  
11. Je vůbec vaše banka ochotna poskytovat investiční úvěry?
 
 
ano
 
 
(36%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(26%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(5%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(33%) 
 
 
 
  
12. Má vaše banka větší nároky na vyřízení úvěru?
 
 
ano
 
 
(59%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(8%) 
 
 
 
  
 
nepocítil jsem to
 
 
(14%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(19%) 
 
 
 
  
13. Má vaše banka tendenci snižovat vám provozní úvěru?
 
 
ano
 
 
(37%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(29%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(10%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(24%) 
 
 
 
  
14. Zesiluje banka tlak na větší zajištění úvěru oproti minulosti?
 
 
ano
 
 
(55%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(13%) 
 
 
 
  
 
je to stejné
 
 
(15%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(17%) 
 
 
 
  
15. Pokud ano, jakou formu na větší zajištění jste použili?
 
 
finanční hotovostí
 
 
(4%) 
 
 
 
  
 
nemovitostí
 
 
(30%) 
 
 
 
  
 
avalovanou směnkou
 
 
(28%) 
 
 
 
  
 
třetí osobou, firmou, která není přímo účastníkem úvěrového vztahu
 
 
(2%) 
 
 
 
  
 
jinou formou
 
 
(36%) 
 
 
 
  
16. Snaží se banka využívat  zmenšování vašich finančních ukazatelů k předčasnému splacení úvěru?
 
 
ano
 
 
(20%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(34%) 
 
 
 
  
 
nepocítil jsem to
 
 
(28%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(18%) 
 
 
 
  
17. Vyžaduje banka při získávání nových investičních úvěrů vyšší spoluúčast ?
 
 
ano
 
 
(35%) 
 
 
 
  
 
ne
 
 
(12%) 
 
 
 
  
 
nepocítil jsem to
 
 
(9%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(44%) 
 
 
 
  
18. Pokud ano, o kolik vyšší?
 
 
do 20 %
 
 
(11%) 
 
 
 
  
 
20 až 40 %
 
 
(15%) 
 
 
 
  
 
40 až 60 %
 
 
(5%) 
 
 
 
  
 
nad 60 %
 
 
(1%) 
 
 
 
  
 
nevyžaduje vyšší spoluúčast
 
 
(14%) 
 
 
 
  
 
nevím
 
 
(54%)