PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Naprostá většinu účastníků seminářů Hospodářské komory České republiky k datovým schránkám je s jejich úrovní spokojena

21. října 2009: Hospodářská komora od srpna do konce listopadu 2009 uspořádá po celé republice k datovým schránkám na šest desítek seminářů. Zúčastnit se jich má kolem dvou tisíc lidí. Do současné doby jich zorganizovala z plánovaného počtu více než polovinu.

Z ankety mezi posluchači seminářů vyplývá, že 87 procent z nich získalo odpovědi na všechny své otázky k datovým schránkám. Seminář by doporučilo svému známému 85 procent účastníků kurzu. Přínos školení k datovým schránkám pro jejich podnikání ohodnotilo jako výborný 68 procent jeho absolventů. „Špatný“ přínos v anketním dotazníku zatrhlo jen jedno procento účastníků.

Více než polovina respondentů byla z administrativních útvarů podniků. Dvě pětiny dotázaných se rekrutovaly z majitelů, jednatelů, ředitelů či členů představenstva firem.

„V zavádění datových schránek patří Česká republika i díky hospodářské komoře ke světovým průkopníkům. V konečném důsledku přinese elektronická korespondence firmám významné zjednodušení komunikace s veřejnou správou a také snížení nákladů,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Podle něj podnikatelé vnímají nový elektronický systém pro ukládání dokumentů pozitivně, ale část z nich ho bude zavádět až na poslední chvíli.

Hospodářská komora rovněž poskytuje informační servis k datovým schránkám na půl stovce svých kontaktních poradenských míst. Aktivaci datových schránek a další služby s nimi spojené zase kromě kontaktních míst veřejné správy vyřizuje také 53 ověřovatelských kanceláří Hospodářské komory České republiky zapojených do projektu CzechPOINT.

Ze zákona musí od 1. listopadu téměř osm tisíc orgánů veřejné moci včetně 448 notářů a 124 exekutorů vzájemně komunikovat s více než 340 tisíci právnických osob právě prostřednictvím datových schránek.

„Hospodářská komora pomohla na přání podnikatelů prosadit, aby datové schránky mohly privátní firmy od roku 2010 používat také v komunikaci mezi sebou,“ připomíná její prezident Petr Kužel.