PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

K vládnímu balíčku na řešení ekonomické krize

Plán české vlády na řešení současné hospodářské krize získal uznání i za hranicemi České republiky. Plánovaná opatření jsou podle dnešního vyjádření Evropské komise dobře načasovaná a zaměřují se na oblasti ekonomiky, které budou nejvíce zasaženy zpomalením ekonomiky. Mezi body záchranného balíčku, který vzešel z činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), patří například zrychlení odpisů podnikatelům, odpuštění záloh na daně z příjmu pro malé podnikatele, půjčky malým podnikům nebo nižší DPH na firemní auta.

Vládní balíček na řešení krize získal pozitivní ohlas i v Bruselu, opatření v něm obsažená je třeba co nejrychleji uvést v život

Plán české vlády na řešení současné hospodářské krize získal uznání i za hranicemi České republiky. Plánovaná opatření jsou podle dnešního vyjádření Evropské komise dobře načasovaná a zaměřují se na oblasti ekonomiky, které budou nejvíce zasaženy zpomalením ekonomiky. Mezi body záchranného balíčku, který vzešel z činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), patří například zrychlení odpisů podnikatelům, odpuštění záloh na daně z příjmu pro malé podnikatele, půjčky malým podnikům nebo nižší DPH na firemní auta.

„Pozitivní ohlas Evropské komise na navržená opatření je dokladem toho, že česká vláda si je dobře vědoma vážnosti situace a velice dobře ví, jak se této situaci efektivně postavit,“ uvedl v reakci prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Cílem těchto opatření musí být v prvé řadě udržení co největší zaměstnanosti a zachování výroby a provozů podniků. Proto jsou plánovaná opatření jako snížení sociálních odvodů, zrychlení odpisů, nižší DPH na auta či snížení firemních daní potřebným krokem. Všeobecně lze říci, že Hospodářská komora podporuje každý nápad, který podpoří stabilitu ekonomiky a prospěje podnikům v jejich činnost,“ uvedl Petr Kužel.

„Kromě těchto návrhů přišla hospodářská komora nově i s návrhem změny režimu platby DPH. Tento návrh si získává podporu napříč celým politickým spektrem a pevně věříme, že bude stejně jako ostatní vládní protikrizové co nejdříve uveden život,“ dodal Petr Kužel.

Se svým návrhem na řešení přišla i tuzemská opozice. Její návrhy by však přišly tuzemské veřejné finance na dvakrát větší sumu než návrhy vlády, a to na 140 miliard korun. Sociální demokracie navrhuje například progresivní daň, zvýšení DPH firmám na 21 procent, třinácté důchody, snížení dolní sazby DPH z 9 na 5 procent, zvýšení podpory v nezaměstnanosti a další opatření. „Tyto návrhy jdou zcela proti potřebám podnikové sféry a jejich zavedení by firmám ještě situaci ztížilo. Pro zotavení české ekonomiky je potřeba udržet co největší a zaměstnanost a výrobu a věřit v co nejrychlejší oživení v západních zemích. Umělé navýšení reálných příjmů obyvatel, které by bylo v přepočtu na jednoho občana nepatrné, k očekávané vyšší spotřebě domácností určitě nepřispěje a naopak způsobí problémy ve veřejných financích a ještě oddálí přijetí eura. Zájmem České republiky by mělo být udržet co největší množství lidí v produktivní činnosti, než je zachytávat v sociální síti a zvýšenými dávkami je v této sociální síti po určitou dobu fakticky demotivovat k opětovnému nalézání pracovního uplatnění,“ uzavřel prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.