PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Hospodářská krize a pokles zakázek zhoršují finanční situaci podniků, roste počet odkladů a prodlení při platbách faktur

Platební morálka firem se výrazně zhoršuje, tři ze čtyř firem platí pozdě a podnikatelé chtějí po vládě, aby se tímto problémem vážně zabývala. Vyplývá to z bleskové ankety Hospodářské komory České republiky, kterého se na začátku tohoto týdne zúčastnilo 1167 firem a podnikatelů ze všech oborů.


Na otázku „Projevila se hospodářská krize u vás tím, že vám odběratelé či zákazníci platí později, než jak bylo sjednáno?“ odpovědělo plných 75,2 procent firem kladně. Pouze 24,8 procent firem nemá problémy s placením svých závazků či pohledávek. Téměř 30 procent firem uvádí, že se jedná o desítky tisíc korun, podle více než poloviny firem (54,1) se jedná o stovky tisíc korun a každá desátá firma (11,9 procent) uvádí, že se jedná o miliony korun. Každá druhá firma (47,6 procent) uvádí, že platí své faktury pozdě nebo žádá o odložení splatnosti kvůli nedostatku financí způsobených dopadem hospodářské krize na činnost podniku.

V kontextu zhoršující se platební morálky firem a zhoršujícímu se cash-flow podniků, devět z deseti firem (91 procent) uvedlo, že podporuje návrh změny režimu platby DPH, kdy firma by odváděla DPH až po zaplacení faktury. Zároveň tři ze čtyř firem (75,6% firem) podporuje návrh, aby firma si nemohla nárokovat DPH a vést fakturu v nákladech do doby než je tato faktura uhrazena.

„To že se platební morálka firem takto výrazně zhoršila je pro nás nepříjemným překvapením a zároveň důkazem, že mnoho firem dnes skutečně čelí existenčním problémům, způsobených dramatickým propadem objemu výroby a zakázek,“ říká k novým zjištěním prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Hospodářská komora trvá na tom, že nejlepším receptem jak úspěšně řešit současný stav zhoršující se platební morálky firem je změna režimu platby DPH, kdy firmy nemohou uplatnit odpočet DPH do doby, než zaplatí fakturu. Myslíme si, že v současné době by toto jednoduché opatření bylo velmi účinným a efektivním nástrojem pro zrychlení plateb a tím oživení cash-flow ve firmách. Na příjmovou stránku ze strany státu to nebude mít žádný dopad, ale fungujícím firmám to výrazně pomůže,“ dodává prezident Hospodářské komory Petr Kužel.

A jak to vidí samotní podnikatelé?

„Návrh vlády, že budeme odvádět DPH, až nám jej odběratelé zaplatí je sice hezký, ale myslím si, že neřeší problém s hladkými platbami,“ komentuje současnou situaci, ve které se dnes nachází mnoho podniků, Jan Ságl podnikající v nábytkářství a dodává: „Téměř každá firma má dnes problémy s neplatiči, kteří se schovávají za ekonomickou krizi. Jsem přesvědčený, že právě patření, kdy na nezaplacený daňový doklad v termínu splatnosti nelze uplatnit odpočet DPH přinutí mnoho firem zaplatit včas.“

„Platit DPH z došlých plateb a ne vystavených faktur je to co většina z nás v této chvíli požaduje. Myslím, že toto je opravdová úleva a že je naprosto standardní platit DPH z došlých plateb a ne z virtuálních peněz vystavených faktur. Navíc kontrola došlých plateb je daleko jistější z důvodu existence výpisů z bank. Tuto úlevu potvrzuje i naprosto běžné prodlení úhrad faktur státními a veřejnoprávními organizacemi v délce přesahující 6 měsíců – ale DPH se musí uhradit z neexistujících příjmů v příslušném termínu,“ uvedl k výsledkům průzkumu Radomír Morawiec ze společnosti Mediprint s. r. o.

„Snížení finanční zátěže daňového subjektu v době zpomalení ekonomiky je určitě přínosné, nicméně mělo-li by se jednat o opatření koncepční a dlouhodobé, domnívám se, že by významným způsobem prospěl režim, který by částečně stál na obdobném základu evidence a odvodu DPH - tedy evidence v návaznosti nikoli pouze na datu zdanitelného plnění, ale i na datu úhrady. DPH by musel stejně jako dnes daňový subjekt odvést podle data zdanitelného plnění (tím samozřejmě nevzniká výhoda původního návrhu, ale také žádná rizika pro státní rozpočet). Naproti tomu by však odpočet DPH byl uplatnitelný až dle data úhrady závazku, ke kterému se DPH vztahuje. Státní rozpočet by tak naopak nejenže nepocítil zátěž, ale dokonce by vracel odpočty DPH s časovou prodlevou. Zásadním momentem tohoto režimu by byl jednoznačný tlak na zlepšení současné zoufalé platební morálky mnoha firem. Stejně by tento systém mohl být aplikován i v režimu DPPO a DPFO,“ míní podnikatel Otto Jäger.

.