PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Zveme vás na setkání se zástupci Evropské banky pro obnovu a rozvoj - 13. září 2007

Dovolujeme si vás pozvat na setkání se zástupci Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které se uskuteční 13. září 2007 v Praze. Cílem setkání bude přiblížit českým podnikům možnosti jejich zapojení do aktivit EBRD v transformujících se zemích od střední Evropy po střední Asii se speciálním důrazem na zapojení českých subjektů do výběrových řízení EBRD, zapojení do konzultačního poradenství EBRD, jakož i zapojení do investičních projektů v oblasti komunální infrastruktury (městská doprava, dálkové vytápění, odpady, voda, kanalizace).

Setkání podnikatelů se zástupci EBRD „How to do Business with EBRD - Opportunities for the Czech Private Sector“

 

 

 Dovolujeme si Vás pozvat na setkání se zástupci Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které se uskuteční 13. září 2007 mezi 13:00 a 18:00 v budově Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jankovcova 1569/2c, Praha 7.

Cílem setkání bude přiblížit českým podnikům možnosti jejich zapojení do aktivit EBRD v transformujících se zemích od střední Evropy po střední Asii se speciálním důrazem na zapojení českých subjektů do výběrových řízení EBRD, zapojení do konzultačního poradenství EBRD, jakož i zapojení do investičních projektů v oblasti komunální infrastruktury (městská doprava, dálkové vytápění, odpady, voda, kanalizace).

Na setkání vystoupí náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek a zástupci EBRD. Jednacím jazykem bude angličtina. Program semináře je přiložen k pozvánce.

Věříme, že toto setkání bude přínosem pro hlubší porozumění a rozvoj spolupráce, kterou EBRD může nabídnout českým firmám při jejich expanzi do zemí, v nichž EBRD operuje.


Podrobnější informace o EBRD a propgram setkání naleznete zde.

Zájemce prosíme o potvrzení účasti do 10. září 2007 na adrese dagmar.silna@mfcr.cz a lnutilova@spcr.cz.