PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

V září pokračuje vzdělávání nových podnikatelů v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji stále pokračuje úspěšný systém vzdělávání začínajících podnikatelů. Regionální poradenské a informační centrum (RPIC) při Jihočeské hospodářské komoře (JHK) v Českých Budějovicích poskytuje vzdělávací rekvalifikační program s názvem Základy podnikání, určený všem, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy a začít podnikat. Zájemci o účast v zářijovém kurzu se ještě mohou přihlásit.

Kurz v rozsahu 120 hodin začíná v prostorách Jihočeské hospodářské komory v českobudějovické Husově ulici 8. září. „Zahrnuje teoretickou přípravu a praktickou část formou zpracovaného podnikatelského záměru konkrétního účastníka. Těm, kteří se pro podnikání dosud nerozhodli, mohou získané vědomosti v oblasti českého i evropského práva, marketingu či psychologie zásadním způsobem pomoci v jejich plánech do budoucna,“ uvedla zástupkyně ředitele Úřadu JHK Michaela Fouňová.

Základy podnikání nejsou jediným kurzem, který komora připravuje. Začíná realizovat nové vzdělávací kurzy pro zájemce, kteří se chtějí efektivně uplatnit na trhu práce. „Jeden z kurzů ´Začněte znovu´ se zaměřuje zejména na osoby, které chtějí nalézt nové zaměstnání. Týká se osob dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů škol, rodičů po rodičovské dovolené nebo osob, které právě ztratili zaměstnání. Absolventi tohoto jednodenní kurzu jsou motivováni k pozitivnímu myšlení při hledání zaměstnání, dozvědí se, jak správně napsat svůj životopis tak, aby byl zajímavý pro potencionálního zaměstnavatele. Naučí se psát motivační dopis s ohledem na pracovní pozici, o kterou se právě ucházejí. Od zkušených lektorů komory se také dozvědí, jak správně komunikovat při pracovním pohovoru, jak zaujmout a čeho se naopak vyvarovat,“ řekla Helena Halabicová, pracovnice oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Úřadu JHK.

Druhý kurz „Podnikatelské minimum“ je určen především všem začínajícím podnikatelům a zájemcům o podnikání. „Účastníci zde například získají tolik potřebné informace o podmínkách podnikání, které by měl každý potencionální podnikatel znát, ale i zkušenosti a rady z praxe, které v žádných příručkách nenaleznete. Během tohoto kurzu, který trvá 20 hodin a je rozdělen do 3,5 dne, si absolvent za pomoci lektora zpracuje svůj podnikatelský plán včetně ekonomického výhledu. Celý kurz je uspořádán tak, aby jednotliví účastníci mohli individuálně konzultovat s našimi lektory své konkrétní požadavky a dotazovali se na případná rizika spojená s realizací konkrétních podnikatelských záměrů. Výstupem kurzu je zpracovaný vlastní podnikatelský záměr a osvědčení o absolvování kurzu“, sdělila Halabicová.

Další informace o kurzech sdělí pracovnice Regionálního poradenského a informačního centra při Jihočeské hospodářské komoře na tel.: 387 318 431 nebo e-mailu: rpic@jhk.cz.