PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Průvodce školením v malých a středních podnicích MSP

Evropská komise zahájila velmi užitečnou a úplně novou iniciativu, jež se týká vzdělávání a malých a středních podniků (MSP).

- Průvodce školením v malých a středních podnicích.

Jedná se o uživatelsky příjemnou příručku, v současné době jen v angličtině (německá a francouzská verze se chystají na podzim), která si klade za cíl probrat všechny obvyklé výzvy, kterým MSP čelí v oblasti celoživotního vzdělávání a průběžného školení.

Znalosti, motivace a aktivace zaměstnanců jsou dnes více než kdykoli dříve klíčovými předpoklady pro udržitelný úspěch, produktivitu a inovace v podnicích. Situace MSP vzhledem k dalšímu vzdělávání je nicméně charakterizována určitým paradoxem.

Na jedné straně průběžné školení a celoživotní vzdělávání (pro běžné pracovníky i pro manažery) jsou považovány za klíčové prvky konkurenceschopnosti v perspektivě globalizace. Nicméně na druhou stranu statistiky ukazují, že průběžné školení a kvalifikace jsou méně dostupné pro zaměstnance pracující v malých a středních firmách, než pro pracovníky ve velkých společnostech.

Příručka je postavena na zkušenostech dobré a úspěšné praxe v MSP po celé Evropě a má za cíl ukázat, jak každodenní výzvy a úkoly v kontextu vzdělávání a budování dovedností mohou být v MSP úspěšně zvládnuty. Příručka byla napsána pro klíčové hráče zapojené do školení MSP: majitele podniků, management, školitele, zástupce zaměstnanců a odbory, sociální partnery a profesní organizace na sektorové a národní úrovni.

Průvodce je založena na praktických zkušenostech a je také doplněn přílohou 50 praktických příkladů dobré praxe z 21 členských států.

Příručka

50 příkladů dobré praxe