Vzdělávejte se s Jihočeskou hospodářskou komorou v mezinárodním obchodě

Podnikáte v mezinárodním obchodě? Řešíte v zaměstnání otázky smluvních vztahů při prodeji a nákupu zboží? Jihočeská hospodářská komora připravila právě pro Vás cyklus tří odborných seminářů s názvem „Podmínky mezinárodního obchodu“.

Na konci září proběhnou dva semináře. Prvním z nich bude „Právo a mezinárodní obchod“, který je určen pro subjekty, které podnikají v mezinárodním obchodě a vstupují do jednání o smluvních vztazích. Jeho obsahem jsou informace o základních a relevantních postupech při sjednávání smluvních vztahů, o druzích smluvních vztahů, o postavení účastníků smluvních vztahů a jejich odpovědnosti za škodu, pokud tyto zásady nejsou dodrženy.

Druhým seminářem bude „Kupní a směnná smlouva a jejich náležitosti“ a jeho cílem je dát posluchačům informace o způsobech a náležitostech vzniku kupních a směnných smluv, zejména zaměřených na prodej zboží do zahraničí s důrazem na dodací podmínky, platební podmínky, vzájemná práva a povinnosti účastníků směnných smluv. Součástí semináře bude i úvodní informace k dodacím doložkám INCOTERMS.

Koncem října se pak uskuteční poslední z tohoto cyklu seminářů s názvem „Platební podmínky a zajištění finančních pohledávek v mezinárodním obchodním styku“. Zde získáte informace o konkrétních způsobech placení v mezinárodním obchodě a rizikách z nich vyplývajících, o efektivních způsobech zajišťování finančních pohledávek a o směnečném a šekovém právu.

„Zejména v době finanční krize nabývají na významu právní podmínky kupních smluv a smlouvy směnné, které jsou nedílnou součástí výměnných obchodů a vícestranných obchodních výměn v rámci mezinárodního obchodu, proto jsme cítili potřebu uskutečnit semináře na tato témata“, říká Helena Halabicová z oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů při JHK a dodává, „jsme velmi rádi, že se nám podařilo zajistit výborného lektora, který je fundovaným odborníkem v tomto oboru a se kterým máme osvědčenou spolupráci. Při absolvování dvou či tří seminářů, získají účastníci finanční zvýhodnění“.

Více informací o náplni jednotlivých seminářů získáte na webových stránkách Jihočeské hospodářské komory www.jhk.cz.


Helena Halabicová