Informace z jednání rozšířené Resortní koordinační skupiny MŽP ze dne 4. 10. 2007

Dne 4. října 2007 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnilo jednání rozšířené Resortní koordinační skupiny Ministerstva životního prostředí. Nejzajímavějšími body jednání byla informace o transpozici nově přijatých předpisů ES do právního řádu ČR a připravovaná legislativa EU v oblasti životního prostředí včetně hlavních priorit za portugalského předsednictví.


V současné době je stav legislativních úkolů v oblasti životního prostředí za účelem transpozice příslušných předpisů ES následující:

 

 

 

Připravované dokumenty ES:

 

Priority portugalského předsednictví:

 

 

 Zpracoval: JUDr. Jan Neumann, HK ČR, říjen 2007