Česká strojírenská společnost – sekce Tribotechnika - organizuje ve dnech 15. – 17. října 2007 mezinárodní konferenci Tribotechnika v teorii a praxi

Česká strojírenská společnost – sekce Tribotechnika - organizuje ve dnech 15. – 17. října 2007 mezinárodní konferenci nazvanou Tribotechnika v teorii a praxi. Tato konference je určena pro všechny, kdo vědí, že využitím mazání lze dosáhnout významných úspor nákladů ve výrobě a údržbě.

Česká strojírenská společnost – sekce Tribotechnika - organizuje ve dnech 15. – 17. října 2007 mezinárodní konferenci nazvanou Tribotechnika v teorii a praxi.


Tato konference je určena


Více na www.tribotechnika.cz/Conference2007.