PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Nová možnost pro mikrofinancování pomůže nezaměstnaným při zakládání malých podniků

Evropská komise navrhla počátkem července vytvoření nového prostředku mikrofinancování, jež umožní poskytování mikroúvěrů malým podnikům a lidem, kteří přišli o zaměstnání a chtěli by založit svůj vlastní malý podnik. Počáteční rozpočet bude činit 100 milionů EUR, což by mohlo ve výsledku přinést více než 500 milionů EUR v rámci společné iniciativy s mezinárodními finančními institucemi, zejména skupinou Evropské investiční banky (EIB). Tato nová služba je jedním z kroků oznámených ve sdělení Komise „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ ze dne 3. června (viz IP/09/859 a MEMO/09/259 ).

Hospodářská krize letos v EU povede ke ztrátě 3,5 milionů pracovních míst. Za stávajícího hospodářského poklesu chce dát Evropská komise nezaměstnaným příležitost začít znovu, a to díky snadnějšímu přístupu k úvěrům na založení nových podniků nebo jejich rozšíření. Chce také pomoci malým podnikům, aby se navzdory krizi mohly dále rozvíjet.

Současný hospodářský útlum začal jako finanční krize, k níž přispěly závažné problémy spojené s likviditou: banky si přestaly navzájem půjčovat a rovněž přestaly poskytovat občanům úvěry na podnikání a vytváření pracovních míst. Cílem nového prostředku pro mikrofinancování je usnadnit situaci lidem, kteří vzhledem k současné omezené nabídce úvěrů mohou mít obtíže při přístupu k finančním prostředkům na zakládání podniků.

Pracovníci, kteří přišli o zaměstnání nebo jim hrozí, že o práci přijdou, a chtějí založit svůj vlastní podnik, budou mít lepší přístup k financím a budou moci využít dalších podpůrných opatření, např. instruktáží a školení. Znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí, hodlající založit nebo dále rozvíjet vlastní malý podnik, budou mít též možnost využít záruk a pomoci při přípravě podnikatelského plánu.

Očekává se, že počáteční rozpočet 100 milionů EUR umožní poskytnutí úvěrů až ve výši 500 milionů EUR ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, především se skupinou EIB. Výsledkem by mohlo být okolo 45 000 úvěrů poskytnutých v rozmezí až osmi let. Také možnost uplatnit u těchto úvěrů snížené úrokové sazby poskytované Evropským sociálním fondem usnadní lidem přístup k finančním prostředkům.

V EU představuje mikroúvěr půjčku nižší než 25 000 EUR. Je určen pro potřeby nejmenších podniků (mikropodniků) s méně než 10 zaměstnanci (91 % všech evropských podniků) a nezaměstnaných či neaktivních osob, jež si přejí zahájit samostatnou výdělečnou činnost, ale nemají přístup k tradičním bankovním službám. 99 % začínajících podniků v Evropě jsou mikropodniky či malé podniky, z nichž jednu třetinu zakládají nezaměstnané osoby.

Komise očekává, že nový prostředek mikrofinancování v rámci programu Progress se bude moci začít používat v roce 2010.

Souvislosti

V rámci reakce EU na krizi byly na jarním zasedání Evropské rady a na summitu o zaměstnanosti, který proběhl v květnu v Praze, stanoveny a definovány tři klíčové priority: udržování zaměstnanosti, vytváření pracovních míst a podpora mobility. Na základě tohoto společného úsilí předložila Komise dne 3. června „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ s cílem posílit spolupráci mezi EU a členskými státy i mezi evropskými sociálními partnery v těchto třech prioritních oblastech. Návrh na vytvoření prostředku pro mikrofinancování je jednou z iniciativ ohlášených 3. června.

Více informací

Návrh evropské facility mikrofinancování

Doprovodný dokument

Internetové stránky Evropské komise věnované sociálním dopadům krize