PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

MPO zrovnoprávní podporu obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje změnu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. MPO plánuje změnit 5% hranici, o kterou může Energetický regulační úřad meziročně maximálně snížit výkupní cenu elektřiny z nových obnovitelných zdrojů. Systém podpor obnovitelných zdrojů energie musí zaručovat spravedlivé soutěžní prostředí u všech obnovitelných zdrojů, musí respektovat reálné technicko-ekonomické parametry jednotlivých druhů OZE a zároveň zajišťovat přiměřenou atraktivitu pro investory. Snahou MPO je, aby novela zákona byla účinná už od 1. ledna příštího roku.

Důvodem změny zákona je především situace v oblasti fotovoltaiky, kde dotační politika ze strany státu přestala plnit svoji primární funkci. Podpora slunečních elektráren se tak posunula z oblasti s nutnou státní podporou své existence do pozice odvětví, kde je zisk garantován bez ohledu na situaci na trhu.

Instalovaný výkon u slunečních elektráren vzrostl mezi roky 2007-2008 o bezmála 1500 % z původních 3,4 MW na 54,29 MW. Ke konci června tohoto roku dosáhl instalovaný výkon již 80 MW.

Snížení cen fotovoltaických panelů, ke kterému dochází, vede k nekontrolovanému rozvoji slunečních elektráren. Zatímco technologický vývoj snížil cenu fotovoltaických panelů o více než 40 %, Energetický regulační úřad může na základě zákona meziročně snížit výkupní cenu elektřiny pro nové obnovitelné zdroje pouze o 5 %. V současné době tak dochází k výraznému zvýhodnění nově budovaných fotovoltaických elektráren oproti ostatním druhům obnovitelných zdrojů.

Zákazníci v České republice včetně domácností budou při současných parametrech v roce 2010 přispívat pouze na podporu výroby elektřiny z nových fotovoltaických zdrojů částkou více než 3 miliardy Kč. V dalších letech, pokud by se zákon nezměnil, by příspěvek na fotovoltaiku dramaticky vzrostl.

Lze tedy zjednodušeně konstatovat, že všem zákazníkům v České republice dodávka elektřiny v roce 2010 při zachování současného stavu zdraží pouze z titulu rozvoje fotovoltaiky o více než 50 Kč/MWh. V roce 2011 by cena pro zákazníky byla ještě vyšší.

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky jsou garantované na 15 let, přičemž díky současným technologiím je v některých případech návratnost investice pouhých 5 let. Výše výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky je téměř 13 Kč/kWh, zatímco tržní cena elektřiny se pohybuje kolem Kč/kWh.