PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci o problémech při přeshraničním podnikání a statutu evropské malé a střední firmy

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci, která se věnuje dvěma aspektům podnikání především malých a středních firem. V první řadě se jedná o problémy a překážky, které s sebou nese podnikání ve více členských státech prostřednictvím pobočky v zahraničí. Druhá část konzultace se věnuje obsahu a podobě možného statutu evropské malé a střední firmy.

Pro velké firmy již několik let existuje tzv. evropská společnost (SA - Societas Europea), která tvoří samostatnou právní formu, jež usnadňuje podnikání v přeshraničním kontextu. Výsledky konzultace chce Komise využít při přípravě posouzení dopadů vytvoření takovéhoto statutu a také v případě, že bude rozhodnuto o připravení konkrétního legislativního návrhu.

 

Konzultace je otevřená do 31. října 2007. Své připomínky a náměty můžete zasílat emailem na adresu Markt-F2@ec.europa.eu.

 

Další informace dokument ve formátu html

 

Dotazník dokument ve formátu pdf 

 

 

Zdroj: CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU, www.cebre.cz