PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Elektronické ohlášení živnosti se osvědčilo

Již rok mají čeští podnikatelé možnost ohlásit novou živnost nebo změnu dosavadní živnosti pomocí elektronického systému, kterým je vybaven každý živnostenský úřad v České republice. Tento systém podnikatelům usnadňuje vstup do podnikání a šetří čas, který by před zahájením podnikání strávili vyplňováním papírových formulářů a předávání údajů finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení.

 

MPO účinnost elektronického podání prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF) průběžně monitorovalo a nyní má k dispozici výsledky za první rok provozu systému. V naprosté většině krajů se elektronické ohlášení živnosti a jejích změn stalo standardní procedurou, která z velké části nahradila papírové formuláře. Nejvíce se elektronické podání ujalo ve Zlínském kraji, kde se tímto způsobem v současnosti řeší téměř devadesát procent změn nebo ohlášení živnosti. V devíti krajích se elektronický registrační formulář využívá u více než dvou třetin podání. Využití ve zbývajících krajích přesahuje 40 procent a i v těchto krajích je patrný průběžný nárůst.

"Systém elektronického ohlášení živnosti se v prvním roce existence osvědčil. Začínajícím podnikatelům výrazně šetří čas nejen při vyplňování formulářů přímo na živnostenském úřadě, ale i v kontaktu s dalšími státními institucemi. Je to ukázka úspěšného kroku k další elektronizaci veřejné správy," říká ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Ohlášení nebo změna živnosti prostřednictvím JRF je jednoduché. Spolu s odpovědným pracovníkem na živnostenském úřadě vyplní podnikatel elektronický formulář, který následně jen zkontroluje a podepíše. JRF umožňuje získat údaje z veřejné části živnostenského rejstříku, kontroluje správnost vyplnění formuláře a umožňuje ověřit údaje v dalších registrech veřejné správy. Údaje z elektronického podání JRF se po vyplnění automaticky elektronicky předávají z živnostenského rejstříku do informačních systémů finančních úřadů, úřadů práce, ČSSZ a zdravotních pojišťoven. Pro podnikatele i úřady veřejné správy znamená elektronické podání značnou úsporu času i práce.