PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Chuť podniků inovovat je rekordní

Čtyři miliardy korun si mezi sebe rozdělí podnikatelé v rámci již třetí výzvy evropského dotačního programu Inovace – Inovační projekt. Ten podporuje firmy, které se rozhodnou investovat do inovací - ať už do vylepšení výrobků nebo do inovace procesů. Agentura CzechInvest obdržela 389 registračních žádostí o podporu podnikatelských projektů. „Právě firmy, které se teď odhodlají investovat do inovací, z toho budou naplno těžit v době, kdy ekonomika začne znovu růst,“ upozorňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

O ČTYŘI EVROPSKÉ MILIARDY MAJÍ NEJVĚTŠÍ ZÁJEM malé PODNIKY do 49 ZAMĚSTNANCŮ

Čtyři miliardy korun si mezi sebe rozdělí podnikatelé v rámci již třetí výzvy evropského dotačního programu Inovace – Inovační projekt. Ten podporuje firmy, které se rozhodnou investovat do inovací - ať už do vylepšení výrobků nebo do inovace procesů. Agentura CzechInvest obdržela 389 registračních žádostí o podporu podnikatelských projektů. „Právě firmy, které se teď odhodlají investovat do inovací, z toho budou naplno těžit v době, kdy ekonomika začne znovu růst,“ upozorňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

„Od roku 2007 už byly vyhlášeny tři výzvy k předkládání žádostí do programu Inovace – Inovační projekt. Dohromady v nich bylo na spolufinancování podnikatelských projektů připraveno téměř osm miliard korun. Finance mohou firmy použít například na zakoupení strojů a jiných zařízení, které pomohou k lepšímu využití výstupů vzešlých z výzkumu a vývoje nebo třeba k podpoře zavádění nově vyvinutých produktů na trh,“ vyjmenovává Rudyšarová.

Téměř 40 procent projektů přihlášených do třetí výzvy je od malých společností, tedy těch  s maximálně 49 zaměstnanci. Z celkem požadované dotace 8,6 miliardy pak hodnota projektů podaných těmi nejmenšími firmami přesahuje 37 procent. „Tak velký zájem malých podniků  o dotaci nás opravdu těší. Potvrzují se tím totiž naše slova, že investice do inovací jsou obzvlášť v posledních měsících nesmírně důležité a jsme rádi, že si to naplno uvědomují i malí podnikatelé, kterých je nejvíce,“ dodává Rudyšarová.

„Nejaktivnější jsou podnikatelé ve Středočeském kraji. Míří sem 77 projektů. Cekem 46 žádostí  o dotaci pak agentura CzechInvest obdržela od podnikatelů, kteří se své projekty chystají zrealizovat v Jihomoravském kraji, 32 projektů míří do Zlínského kraje,“ uvádí Šárka Grundová, programová specialistka programu Inovace – Inovační projekt.

Až do konce roku 2009 přijímá agentura CzechInvest plné žádosti o dotaci, ve kterých už podnikatelé podrobně představují své projekty. Ty, které nakonec podporu z evropských zdrojů obdrží, vybere hodnotitelská komise na základě posudků nezávislých externích hodnotitelů.

O PROGRAMU INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT:

Program Inovace – Inovační projekt podporuje podniky všech velikostí, které realizují projekty s cílem zvýšit technické a užitné hodnoty výrobků, technologií a služeb, či projekty zvyšující efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. Dotaci lze využít k zakoupení moderních strojů a dalších zařízení, které napomohou efektivnější aplikaci výsledků výzkumu a vývoje do výroby.  
Je možné z ní také pořídit know-how či licence nutné k podpoře zavádění nově vyvinutých produktů na trh. Žádosti o dotace přijímá agentura CzechInvest výhradně prostřednictvím aplikace eAccount, která je online dostupná 24 hodin denně na internetové stránce www.czechinvest.org. Registrační žádosti mohli podnikatelé posílat od 15. dubna do konce června 2009. Příjem plných žádostí probíhá do 31. prosince 2009, 18:00. Program je jedním z dotačních titulů Operačního programu Podnikání a inovace, které v letech 2007-2013 spravuje agentura CzechInvest.

Registrační žádosti a požadovaná dotace  
ke dni 3. 7. 2009

Počet podaných RŽ1

389

Požadovaná dotace v Kč

8 643 900 000

Zastoupení MSP – registrační žádosti (RŽ) ke dni 3. 7. 2009

Velikost podniku

Počet RŽ

Zastoupení

malý

153

39,33%

střední

125

32,13%

velký

111

28,53%

Zastoupení MSP – požadovaná dotace ke dni 3. 7. 2009

Velikost podniku

Požadovaná dotace v Kč

Podíl

malý

3 230 054 000

37,37%

střední

2 365 704 000

27,37%

velký

3 048 142 000

35,26%

 

Zastoupení krajů (dle místa realizace projektu) ke dni 3. 7. 2009

Kraje

Počet RŽ

Požadovaná dotace  
v Kč

Středočeský

77

1 860 043 000

Jihomoravský

46

1 043 075 000

Ústecký

21

951 166 000

Zlínský

32

729 011 000

Královéhradecký

29

640 438 000

Moravskoslezský

31

611 432 000

Pardubický

29

607 017 000

Olomoucký

30

593 850 000

Jihočeský

31

494 992 000

Plzeňský

17

456 822 000

Vysočina

18

278 625 000

Liberecký

20

220 560 000

Karlovarský

8

156 869 000