PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Chcete zřídit firemní školku?

Problematikou zřizování firemních školek se zabýval seriál seminářů, které pro zaměstnavatele uspořádalo občanské sdružení Hyperaktivita společně s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy. Semináře, konané během měsíců května a června zájemce informovaly o problematice zřizování firemních školek a uplatňování opatření na sladění rodinného a profesního života jednotlivými zaměstnavateli.

Na tyto semináře následně naváže vytvoření projektu, na jehož finanční podporu bude požádáno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) s uzávěrkou 14. července 2009. Smyslem projektu bude předat zaměstnavatelům potřebné know-how (právní, stavebně-technické, hygienické, daňové, pedagogické a manažerské), nezbytné k zavádění konkrétních opatření péče o děti v předškolním věku. Realizací tohoto projektu by měly být odstraněny zásadní bariery, které nyní brání zaměstnavatelům s realizací podobných opatření začít.

O zřízení firemních školek je mezi zaměstnavateli velký zájem, ale právě dodržení všech nutných opatření bývá důvodem, proč firmy tento počin po posouzení všech pro a proti zavrhnou. Dle reakcí zaměstnavatelů je však zřejmé, že si toto uvědomují jako velký hendikep, který je v důsledku připravuje o kvalitní pracovní síly.

„Uskutečněné semináře i připravovaný projekt vycházejí z dlouholetých zkušeností žadatele a partnera s problematikou péče o děti, ale i s potřebami zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti. Seminářů se postupně zúčastnilo 10 firem, především z oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a telekomunikací. Průměrně zaměstnávají přes 450 zaměstnanců,“ říká Mgr. Terezie Pemová z o.s. Hyperaktivita a ujišťuje: „Většina firem o vybudování zařízení péče o předškolní děti a rozšíření spektra služeb rodinám s dětmi již dlouho uvažuje, ale složitost této problematiky je odrazuje.“

Pokud bychom měli shrnout jednotlivé překážky, proč se firmy naplno nepouštějí do zakládání firemních školek, jednalo by se především o:

  • složitost a roztříštěnost legislativy upravující vznik a provoz těchto zařízení
  • technickou a hygienickou náročnost zřízení a provozu těchto zařízení
  • nejasnosti s uplatňováním daňových odpisů výdajů na podporu péče o děti zaměstnanců
  • obtíže při vlastním provozování těchto zařízení (některé subjekty, např. banky, ani samy nemohou tato zařízení provozovat)
  • obtíže při zavádění dalších opatření – např. otázky bezpečnosti práce a odpovědnosti za škody v případě práce z domova
  • vysoká finanční náročnost zavádění těchto opatření vzhledem k současné ekonomické situaci většiny podniků
  • potřeba vytvořit širší a dlouhodobě udržitelný systém podpory rodičům s dětmi, aby nedocházelo ke konfliktům a neshodám mezi zaměstnanci, kteří výhody čerpají a těmi, kteří ne.


Díky projektu, který bude o.s. Hyperaktivita společně s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy v rámci OPPA podávat, by se mohla tato situace na území hlavního města Prahy v nejbližších letech změnit tak, aby se firmám podařilo skloubit pracovní i rodinný život svých zaměstnanců k plné spokojenosti všech.

Více informací o chystaném projektu Vám poskytnou:

Mgr. Terezie Pemová, o.s. Hyperaktivita, tel. 776 240 141, pemova@hyperaktivita.cz nebo Ing. Petr Petřík, Hospodářská komora hl. m. Prahy, tel. 224 818 197, petrik@hkp.cz