Ve středu 27. dubna 2011 proběhl úspěšný seminář na téma "Dotace pro podnikatele a podpora exportu"

Město Hodonín ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín (dále jen OHK Hodonín) se rozhodli pomoci podnikatelům v regionu při získávání dotací. Jejich společná snaha se setkala s velkým úspěchem, na seminář si našlo cestu více než čtyřicet účastníků.

Seminář byl určen pro stávající i nové podnikatele, kteří mají zájem na své podnikatelské aktivity získat dotace, zvýhodněné úvěry, dotované služby či státní záruky. Cílem semináře bylo předání základních informací o možnostech podpory podnikání, ale zejména seznámení účastníků s blížícími se podmínkami letošních výzev jednotlivých dotačních programů.

"Po osobním jednání se zástupci agentury CzechInvest jsem oslovil hodonínskou Hospodářskou komoru a dohodli jsme se na uspořádání tohoto semináře", uvedl Roman Sedlačík, místostarosta Hodonína. Uvedl také, že je možné takové semináře pořádat třikrát až čtyřikrát ročně. "Záleží pouze na zájmu podnikatelů", dodal.

Z vystoupení ředitelky brněnské kanceláře CzechInvestu Lucie Kuljovské se účastníci dozvěděli, že letos budou vyhlášeny poslední výzvy v programovém období 2007 - 13. Podnikatelé tak mají poslední šanci získat dotace z evropských fondů. "Okres Hodonín se zatím podílí na čerpání dotací deseti procenty z celkových dotací v Jihomoravském kraji", uvedla Kuljovská. Zástupci Města i Komory se shodli, že toto číslo je velmi nízké, protože podíl by měl činit minimálně o polovinu více, tedy patnáct procent. OHK Hodonín vyzývá podnikatele, aby pravidelně sledovali její internetové stránky www.ohkhodonin.cz, kde se budou objevovat o aktuálních výzvách. Podnikatelé také mohou využít bezplatného poradenství Informačních míst pro podnikatele v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad Moravou.

Přednášející agentury na podporu zahraničního obchodu CzechTrade nabídli podnikatelům dotované služby ve formě nalezení nových obchodních partnerů v zahraničí a účasti na mezinárodních veletrzích. Podstatná část jejich prezentace byla věnována podpoře designu, který je dnes nezbytnou podmínkou zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnění se nejen na zahraničních trzích. Blok věnovaný exportu doplnila prezentace České exportní banky a státní pojišťovny EGAP. Obě organizace pomáhají financovat export a zajišťovat proti rizikům nesplacení pohledávek.

"Hodonín má velmi omezené podmínky pro rozvoj podnikání a snižování nezaměstnanosti. Vyplývá to z jeho geografické polohy a různých omezení týkající se životního prostředí, ropovodu a dalších inženýrských sítí", uvedl na závěr semináře první místostarosta Hodonína Jaromír Hýbner. Vyzval podnikatele k tomu, aby posílali své dotazy a náměty na zlepšení podnikání a vytváření nových pracovních míst.

S konkrétním námětem přišel ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka. Nabídl městu zpracování společného projektu podnikatelského inkubátoru, který by vznikl rozšířením stávajících prostor OHK Hodonín v bývalých malých kasárnách.