Okresní hospodářská komora Teplice zvolila nové představenstvo

Okresní hospodářská komora Teplice zvolila na Shromáždění delegátů dne 3. dubna 2008 nové představenstvo. Po uplynutí tří volebních období předsednictví Ing. Jiřího Klementa byl zvolen nový předseda Ing. Zdeněk Mach, jednatel společnosti JOB ASISTENT s.r.o.

Jako jeden z hlavních cílů nového vedení ve svém vystoupení definoval výraznější rozvíjení spolupráce mezi členy OHK Teplice, zvýšení informovanosti o možnostech a poskytovaných službách členy OHK Teplice. Dalším cílem je získání nových členů především na základě kvalitnější nabídky služeb, možnosti podílu na využívání finančních prostředků z EU a rozvíjení úžší spolupráce se zahraničními partnery.