Přednáška makroekonoma Tomáše Sedláčka pro příbramské podnikatele a studenty

Dne 15. října 2009 pozvala Okresní hospodářská komora společně s příbramskou pobočkou ČSOB, a.s.pana Tomáše Sedláčka, v současné době hlavního makroanalytického stratéga ČSOB mezi příbramské podnikatele na Malou scénu Divadla A. Dvořáka v Příbrami.

Tomáš Sedláček je přes svůj mladý věk uznávanou osobností ekonomického života a má na kontě řadu prestižních zkušeností. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004-2005 jako poradce ministra financí. V roce 2009 byl členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší filosofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na FSV UK a hostuje i na dalších universitách. Je stipendistou Yale University a v soukromém životě ze všeho nejraději jezdí na kole a lyžuje. 

Já jsem se začátkem června měla možnost zúčastnit přednášky pana Sedláčka v Mladé Boleslavi a byla jsem tak nadšená, že jsem okamžitě domluvila možnost návštěvy pana Sedláčka též pro příbramské podnikatele a začali jsme společně s ČSOB tuto akci organizovat. A udělali jsme dobře, neboť ze strany podnikatelské veřejnosti byl o přenášku obrovský zájem. Téma znělo „Dopady ekonomické krize v širších souvislostech“ a to je jistě téma, které se přímo bytostně dotýká každého podnikatele i živnostníka. Na Malou scénu divadla přišlo téměř 130 podnikatelů. Přestože příjezd pana Sedláčka se o něco opozdil, nevadilo to, neboť podnikatelé měli prostor si mezi sebou pohovořit a vidět se, takže i to bylo ku propěchu věci. Na závěr si zájemci mohli zakoupit Sedláčkovu knihu „Ekonomie dobra a zla“ a po skončení akce probíhala autogramiáda knihy.

Poté následoval v salonku Hotelu Belvedere krátký neformální oběd s několika významnými podnikateli regionu, zvláště členy představenstva OHK Příbram, jehož hostitelem byla firma SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, a.s. v čele s generálním ředitelem Ing.Nikolou Hoffmannem.

Tomáš Sedláček je člověk, který se dívá na svět v několika rovinách – jednak jako ekonom, ale i jako filosof a zároveň i jako člověk se zdravým selským rozumem, proto jsou nám jeho názory srozumitelné a blízké. Navíc je to charismatická osobnost, která si umí získat své posluchače všech věkových skupin, o čemž se přesvědčili jak podnikatelé, tak následně i 170 studentů příbramského Gymnázia VOŠ při Obchodní akademii v Příbrami, kde měl pan Sedláček další přednášku. Mezi studenty se ještě více uvolnil a panovala naprosto bezprostřední atmosféra. Musím pochválit dnešní mladé lidi, že projevují zájem o politiku, ekonomii, mají přehled o současném dění a jsou jistě sebevědomější, než byla naše generace v jejich věku.


Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram