Prohlášení účastníků konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“ konané dne 17. února 2010 v Mostě

Motto: Nestačí mít rozum, je nutné ho také používat

Účastníci konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“ a zástupci prezentující stanoviska Hospodářské komory České republiky, Okresní hospodářské komory Most, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, zastupující Hospodářské a sociální rady jednotlivých okresů Ústeckého kraje, vč. zástupců Sdružení odborových organizací, konané dne 17.2.2010 v Mostě, konstatují, že:

 1. považují zajištění dlouhodobé bezpečnosti, spolehlivosti, dostupnosti a ekonomičnosti energetických zdrojů za nezbytnou podmínku úspěšného rozvoje českého hospodářství. Je proto nutné při rozhodování o další strategii rozvoje energetiky ČR přijmout rozhodnutí vycházející z odborných analýz a zabránit politickému zneužívání této problematiky,
 2. podporují „Aktualizaci státní energetické politiky“ z roku 2009 předloženou MPO ČR, která počítá s maximálním využitím domácích primárních zdrojů pro energetiku, vč.
  hnědého uhlí,
 3. zpřístupnění zásob hnědého uhlí za územně ekologickými limity v souladu se strategií Státní energetické koncepce považujeme za zpolitizovaný problém, ignorující realitu z hlediska energetické bezpečnosti státu, jeho konkurenceschopnosti i navazující řady dalších aspektů např. dostatek kvalitních primárních zdrojů pro české teplárenství, vč. sociálních aspektů. Je proto nutné přijmout zásadní rozhodnutí vzhledem k tomu, že horní zákon dostatečně ochraňuje zájmy dotčených subjektů,
 4. podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie a úspory energií v míře, která odpovídá reálným kapacitám a ekonomickým možnostem ČR.

Vyzýváme proto vládu ČR, aby:

 1. urychleně projednala a přijala „Aktualizovanou státní energetickou koncepci“ předloženou MPO ČR, která podporuje využití domácích energetických zdrojů, vč. zásob hnědého uhlí za tzv. ekologickými limity na těžených lokalitách,
 2. urychleně ukončila patovou situaci v rozhodovacích procesech v regionu odstraněním rozporu mezi Usnesením vlády ČR č. 444/91 a požadavky platné i předložené aktualizované Státní energetické koncepce a umožnila uhelným společnostem postupovat v souladu s horním zákonem, který dostatečně ochraňuje zájmy dotčených subjektů,
 3. nepodpořila urychlování novely geologického a horního zákona a z ní vycházejícího odpisu zásob, jako nesystémového a nekoncepčního řešení,
 4. finančně podpořila aktivity regionů Severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje vedoucí k dokončení resocializace rekultivovaných a revitalizovaných území dotčených těžbou v návaznosti na Usnesení vlády č. 50/2002 a hledala systémovou kompenzaci regionům dotčených dopady těžby uhlí a energetiky, např. ze zdrojů získaných z energetické činnosti (ekologická daň, povolenky CO2 atd.),
 5. aktualizovala surovinovou politiku státu s ohledem na racionální využití domácích primárních, ale i druhotných energetických surovin.

Hospodářská komora České republiky: Petr Kužel v. r., prezident
Okresní hospodářská komora Most: Rudolf Jung v. r., předseda
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje: Richard Falbr v. r., předseda
Hospodářská a sociální rada Mostecka: Helena Veverková v. r., předsedkyně
Sdružení odborových organizací Czech Coal Group: Jaromír Franta v. r., předseda
Statutární město Most: Vlastimil Vozka v. r., primátor