Připravuje se kooperační setkání českých a rakouských firem z dřevařského oboru

Jihočeská hospodářská komora podporuje rozvoj podnikatelského prostředí vytvářením podmínek pro navazování kooperací a širší obchodní spolupráci. Za tímto účelem JHK podala žádost o dotaci z Fondu malých projektů v rámci programu „Cíl 3- Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007-2013“.

Obsahem projektu „Kooperační setkání podnikatelů ve vybraných odvětvích“, který byl právě z tohoto programu podpořen, je pořádání setkání podnikatelů z vybraných oborů za cílem rozvoje přeshraniční spolupráce, a tím posílení jednotného Evropského trhu. Partnerem projektu se stala partnerská komor Wirtschaftskammer Oberöstereich. Všechna kooperační setkání se uskuteční na české straně v Jihočeském kraji společně s přizvanými zahraničními podnikateli. Součástí aktivit budou také exkurze do vybraných závodů. Hlavním přínosem projektu bude především podpora výměny zkušeností podnikatelů a navázání nových obchodních kontaktů.

Další setkání z tohoto projektu se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2010 v Českých Budějovicích. Přizvány budou firmy, které podnikají v oboru zpracování dřeva a řeziva, tesaři, truhláři, prodejci a výrobci dřevařského nářadí a vůbec všichni, kteří se tímto oborem zabývají. Součástí akce bude prohlídka firmy SGA Schody v Kaplici - Nádraží, která vyrábí dřevěné schody, zábradlí a vchodové dveře. Poté bude následovat přednášková část zaměřená na informace o činnosti Jihočeského dřevařského klastru a dále informace o certifikaci a posuzování shody dřevařských výrobků. Setkání bude zakončeno individuálními konzultacemi českých a rakouských firem. Tlumočení celé akce je zajištěno.

Veškeré aktivity projektu jsou spolufinancované Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, účast na semináři je pro firmy bezplatná.

Profily přihlášených českých firem budou v předstihu zaslány rakouskému partnerovi, který zajišťuje účast druhé strany. Stejně tak obdrží česká strana před termínem konání setkání profily přihlášených rakouských firem, které budou předány dále zaregistrovaným účastníkům z Jihočeského kraje.

Zájemci se mohou hlásit na tel: 380 727 162, mobil 608 572 251,e-mail: dolezelova@jhk.cz

Sepsal: Zdenka Doleželová