Prezident Hospodářské komory České republiky navštívil Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje

Dne 5. prosince 2012 se v Plzni uskutečnilo setkání zástupců Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a zástupců Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (RHK PK).

Za účasti prezidenta HK ČR Petra Kužela a předsedy představenstva RHK PK Jana Michálka byly projednány kompetence Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje jako nástupnické organizace Krajské hospodářské komory PK. RHK PK bude tímto aktem zajišťovat činnosti celokrajského charakteru.

Obě strany se shodly na důležitosti tohoto kroku, který posílí postavení hospodářské komory v regionu a rozšíření služeb pro podnikatelskou veřejnost v Plzeňském kraji.

Jedním z bodů jednání byla mimo jiné i problematika zákona o veřejných zakázkách, jež tíží zadavatele i podnikatele. Hospodářská komora České republiky pracuje s odborníky na přípravě změn legislativních návrhů.

Další setkání prezidenta HK ČR se zástupci podnikatelů Plzeňského kraje a Města Plzeň se uskuteční začátkem roku 2013.