Poznáváme evropské vzdělávání

Ve dnech 18.6 – 24.6.2011 proběhla mobilita celkem 9 pracovníků hospodářské komory Hodonín, Jihočeské hospodářské komory a pracovníků malých a středních podniků, veřejných a neziskových organizací ve vzdělávacích a poradenských institucí v Norsku. Tato mobilita se uskutečnila v rámci programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci.

Hlavním cílem této mobility byla výměna informací a zkušeností v činnosti vzdělávacích a poradenských institucí v rámci EU v oblasti celoživotního vzdělávání a rovněž v problematice kooperací a přeshraniční spolupráce mezi podnikatelskými subjekty v rámci EU

  

Dalším důležitým cílem bylo zvýšení jazykových a odborných kompetencí a rovněž prostřednictvím dlouhodobé spolupráce (předávání informací, zkušeností zejména v oblasti celoživotního vzdělávání, odborných problémů, analýzy vzdělávacích potřeb, poznání sociálního prostředí) posílit roli tuzemských a zahraničních podnikatelů (členů komory) na zahraničním trhu. Přes konzultační a poradenskou činnost hospodářských komor nastartovat rozvoj přeshraniční spolupráce a tím napomoci jak k hospodářskému rozvoji, tak k rozvoji lidských zdrojů a flexibility zaměstnanců. Vzhledem k měnícím se kvalifikačním požadavkům a potřebě vyšší uplatnitelnosti na trhu práce, se stále zvyšuje potřeba celoživotního vzdělávání. Cílem a posláním projektu je především „výchova“ kvalifikované a flexibilní stávající pracovní síly v rámci cílových skupin.

Hodonín 30.6.2011

Zpracovala: Ing. Zuzana Sýkorová, OHK Hodonín