Multiplikační efekt je když...

Vyjádření Ing. Viléma Tvrdíka, předsedy Sekce stavebnictví a územního rozvoje Hospodářské komory hl. města Prahy k současné situaci ve stavebnictví

Nová vláda, nová předsevzetí, noví ministři, nové problémy, nové pohledy, nové procesy. To vše a ještě mnohem více je jistě příčinou vzniku turbulentního prostředí v české ekonomice, kterého jsme dnes svědky. Jenom velmi dobrý a rozvážný kormidelník bude schopen uřídit takto rozbouřenou ekonomiku. I když se nám to nemusí líbit, tak nepřítel v podobě multiplikačního efektu je nezničitelný. Nejlépe to lze presentovat na stavebním oboru. Před několika roky jsme se na mezinárodním zasedání FIECu ( organizace sdružující svazy podnikatelů ve stavebnictví EU ) dozvěděli, že české stavebnictví je na prvním místě v dynamice růstu ze všech 24 zemí EU. Toho bylo možné dosáhnout jenom tak, že stavební společnosti vybudovaly kapacity, které jsou schopny zajistit roční obrat ve výši přesahující 500 miliard Kč. Stavebnictví se dnes podílí na tvorbě národního důchodu ve výši cca 11%. V tomto oboru je zaměstnáno 463 tis. pracovníků. Multiplikační efekt je v tom, že každý jeden zaměstnanec ve stavební výrobě na sebe váže další dva zaměstnance z jiných oborů. Stavebnictví tak dnes ovlivňuje zaměstnání asi 1 milionu práce schopného obyvatelstva. Veřejná stavební zakázka v 1. pololetí letošního roku, poklesla o téměř 40%. Tento vývoj spolu s opatřením ministerstva dopravy v pozastavení financování výstavby silnic a železnic, způsobí propuštění asi 40 tis. zaměstnanců od stavebních firem. Tedy s multiplikačním efektem až 120 tis. zaměstnanců v národním hospodářství. Tito zaměstnanci budou řešit svoji situaci především podporou v nezaměstnanosti. Dopad do státního rozpočtu přes podporu v nezaměstnanosti, sociální a zdravotní pojištění bude asi 40 mld. Kč. To je téměř třetina výše plánovaného státního schodku pro příští rok. Nevím jestli s takovým nárůstem počítá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vybudování stavebních kapacit trvá několik roků. Propuštění zaměstnanců jenom několik týdnů. Naprosto chápu, že bez systémových škrtů nelze zadlužování státu zastavit. Přesto si neodpustím komentovat, že není hospodář jako hospodář. Vláda úspěšně již hodně roků více a více zadlužuje tuto zem. Nedivím se, že hledání východiska je a ještě bude bolestivé. Je ale i jiný hospodář, který hospodaří již téměř osm roků s vyrovnaným rozpočtem. Hlavní město Praha nejenom, že hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, ale daří se ji i plnit dluhovou službu. Město splácí včas úroky. Snižuje jistinu dluhů. Vytváří finanční rezervu. V Praze se realizuje 20% veškeré stavební výroby v zemi. Tomuto hospodáři se podařilo, že Praha za minulé dva roky poskočila z osmého místa nejbohatších měst Evropy na místo páté. Když vláda prosadí restriktivní opatření v investiční politice, ochromí tím stavební kapacity na dlouhé roky. V Praze se ale určitě stavět bude. A právě multiplikační efekty tak přinesou hlavnímu městu zvýšení výběru daní. Vyšší mezinárodní rating. Větší příliv investorů. Opravdu platí, že moudrý hospodář si říká „ dvakrát měř a jednou řež „.

Ing. Vilém Tvrdík, prokurista firmy HOCHTIEF CZ a.s.
- na jaře 2010 zvolen předsedou Sekce stavebnictví a územního rozvoje při Hospodářské komoře hl. m. Prahy