Daň z nemovitostí neplaťte složenkou doručenou do konce dubna

Finanční správa České republiky upozornila 25. dubna daňové poplatníky , že s posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitostí částku 5 000 Kč, je celá daň splatná najednou a lhůta pro její zaplacení skončí v pátek 31. května. Proti roku 2012 došlo ve správě této daně k řadě změn, především ke změně čísel bankovních účtů pro placení daně. Složenky s potřebnými informacemi jsou finanční správou expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně v průběhu dubna a května. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému se daň zaplatí. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2013 splatná finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka, které se na území kraje nachází. Na alonži složenky se nově uvádí také název a adresa územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitosti.

Pokud máte nemovitosti, které se v České republice nachází na území dvou nebo více krajů, obdržíte od finanční správy jednu obálku a v ní budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.

Již v úterý 30. dubna však Finanční správa České republiky požádala veřejnost, aby platby daně z nemovitostí na číslo bankovního účtu uvedeného na složenkách doručených majitelům nemovitostí v měsíci dubnu neprováděla, protože účet uvedený na složence prostě neexistuje. K nesprávnému uvedení čísla bankovního účtu došlo podle vyjádření finanční správy pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenku. Finanční správa České republiky se za toto „ nedopatření“ veřejnosti omlouvá a uvádí, že dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji. Dále ujišťuje, že složenky, které majitelům nemovitostí doručí v průběhu května, již obsahují správné číslo bankovního účtu pro zaplacení daně.

Podle údajů zveřejněných v médiích byly složenky s nesprávnými údaji zaslány cca 130 000 vlastníkům nemovitostí. Pokud jste mezi těmi čilými a pořádnými, kterým se již podařilo prostřednictvím zmetkovité poukázky na neexistující účet daň z nemovitostí zaplatit, měla by Vám pošta peníze zaslané do prázdna nejpozději do 10 dnů vrátit. Protože za opětovné zaplacení daně, tentokrát již na správný účet, poště znovu zaplatíte, budete moci úhradu tohoto vícenákladu zřejmě u správce daně nárokovat. V souvislosti s neblahými a vleklými problémy s výplatou sociálních dávek či registrem vozidel, nepokládám za nikterak nemístnou či rozvratnou otázku o míře a způsobu uplatňování náhrad za škody vzniklé těmito „nedopatřeními“ vůči zodpovědným osobám.