Bývalý premiér Miloš Zeman diskutoval se členy OHK Hodonín

V pondělí 25. ledna 2010 přijel do Hodonína na odbornou přednášku s následnou diskusí předseda vlády ČR v letech 1998 - 2002 Miloš Zeman. Přednáška byla organizována jako klubové setkání v rámci projektu „Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání“.

Samotná přednáška se týkala tématu Aktuální vývoj hospodářské krize ve světě i ČR. V úvodním vystoupení předseda Okresní hospodářské komory Hodonín (OHK Hodonín) Luděk Šebesta představil aktivity zmiňovaného projektu, jejichž cílem je co nejvíce pomáhat podnikatelům v Jihomoravském a Trnavském kraji.

V navazující přednášce pak expremiér zmínil příčiny a dopady finanční a hospodářské krize na finanční sektor i reálnou ekonomiku. Jako důležité opatření uvedl stávající snahu Evropské komise o stanovení minimálního pevného podílu spolufinancování dlužníků u všech typů úvěrů. Dalším opatřením by měla být pomoc veřejného sektoru, který prostřednictvím veřejných investic pomůže nastartovat hospodářský růst a tím i vytvořit nová pracovní místa.

V závěrečné diskusi se účastníci věnovali otázkám zemědělských dotací, vytváření nových pracovních míst prostřednictvím obcí, změny daňového systému a řešení stávajících strukturálních problémů okresu Hodonín.

 Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín