PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Podnikatelské mise a kontaktní akce

Otevíráme dveře českým podnikatelům do zahraničí! Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených pro malé a střední podnikatele.


Podnikatelské mise do zahraničí

  • organizujeme doprovodné mise oficiálních představitelů státu spojené s upořádáním podnikatelských seminářů včetně zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním  a potenciální spolupráci. Dále zajišťujeme neformální setkání podnikatelů s představiteli státu (s prezidentem, premiérem, minstrem…atd.)
  • organizujeme bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí bez oficiální účasti státních představitelů. Tato setkání zabezpečujeme ve vzájemné spolupráci se zahraniční organizací s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele
 
Plán podnikatelských misí


Účast na mezinárodních veletrzích
  • organizujeme návštěvnické mise na nejrůznějších mezinárodních veletrzích, kde zabezpečujeme bilaterální jednání českých a zahraničních firem
  • organizujeme katalogové výstavy 
 
Přijímání podnikatelských delegací ze zahraničí
Organizujeme přijetí zahraničních podnikatelských delegací, pořádáme semináře s následnými firemními jednáními. Na základě profilů zahraničních firem zveme na setkání české firmy, které mají zájem nalézt nové partnery.
 
Zapojení do programů EU
Zapojujeme se do programů pro malé a střední firmy v rámci EU. Jedná se o efektivní a finančně výhodné navázaní a rozvíjení obchodních kontaktů a podnikatelských aktivit na základě předem připravených kontaktních jednání. Podporují export, výrobní spolupráci, otevírání poboček v zahraničí, spolupráci na třetích trzích apod. HK ČR je národním koordinátorem těchto programů. Jedná se např. o Asia Invest, East Invest, Aid for Trade a další.
 
Komu jsou určeny
Podnikatelské mise a kontaktní akce jsou určeny veškerým podnikatelským subjektům, které chtějí navázat obchodní kontakty v zahraničí, rozšířit stávající aktivity, nebo naopak chtějí proniknout na český trh a hledají českého partnera.
 
Co přinášejí
Možnosti získání nových kontaktů a rozvoje mezinárodní obchodní spolupráce.


Kontakt
Bc. Kristýna Leinerová
tel: 266 721 354
e-mail: leinerova@komora.cz

Související soubory

Všeobecné obchodní podmínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 39,57 kBuložit