Téměř 1 800 lidí navštívilo přehlídku „Řemeslo má zlaté dno“ v Novém Jičíně

Autotroniků, elektrikářů, instalatérů, karosářů, mechaniků, nástrojářů, obkladačů, obráběčů kovů, programátorů CNC strojů, sádrokartonářů, svářečů, tesařů, truhlářů, zámečníků či zedníků je na trhu práce v okrese Nový Jičín nedostatek. A proto žáci středních škol společně se zaměstnavateli tato povolání prezentovali v rámci čtvrtého ročníku přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ s cílem zaujmout a přiblížit tyto žádané profese žákům škol základních, kteří si své budoucí povolání teprve vybírají nebo budou vybírat.

Téměř 1 800 návštěvníků přehlídky mělo možnost sledovat žáky středních škol při předvádění výše uvedených profesí. Kromě toho si mohli řadu činností sami vyzkoušet, získat informace od žáků a mistrů a odnést si brožurku s popisem všech prezentovaných povolání. Většina základních škol přivítala nabídku úřadu práce a využila možnosti bezplatného autobusového svozu na místo konání přehlídky.

Účast zaměstnavatelů na přehlídce byla důležitá především pro rodiče dětí, kteří hrají v rozhodování o budoucím zaměstnání svého dítěte významnou roli. V letošním roce mohli návštěvníci přehlídky získat informace a diskutovat o možnostech a perspektivách pracovního uplatnění předváděných profesí se zástupci firem Behr Ostrava, s.r.o., BIKE FUN International, s. r. o., Brose CZ, s.r.o., Massag Stamping, a.s., Pars Komponenty, s.r.o., Tatra, a.s. a Visteon – Autopal, s.r.o. Spolupráce úřadu práce, škol a firem se ukazuje jako dobrá cesta k ovlivňování rozložení sil na trhu práce ve prospěch technických profesí.

Akce se konala ve dnech 13.-15. května 2010 ve sportovní hale v Novém Jičíně. Patronát nad ní převzal ředitel Úřadu práce v Novém Jičíně Ing. Bc. Zdislav Zima. Úřad práce byl také hlavním organizátorem přehlídky. Spolupracoval při tom s městem Nový Jičín, Střední školou v Šenově u Nového Jičína, Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Kopřivnici a Střední průmyslovou školou elektrotechniky, informatiky a řemesel ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na finančním zabezpečení se kromě úřadu práce podílela většina měst v okresu Nový Jičín a významnější firmy v regionu.

 


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí