Sokolovská škola chce motivovat žáky ke studiu technických oborů

Sokolovská Integrovaná střední škola technická a ekonomická (ISŠTE) chce programem Merkur přilákat více studentů technických oborů. V regionu, i přes krizi, je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Atraktivní formou je chce škola lákat už na základních školách, řekl dnes ČTK ředitel ISŠTE Pavel Janus.Projekt si klade za cíl změnit pohled veřejnosti na studium technických oborů. "Rodiče a žáci pořád dávají přednost gymnáziím nebo obchodním školám. My chceme ukázat, že řemeslo je zajímavé," řekl Janus.

Škola bude například pořádat na základních školách týdny techniky, při kterých chce téma techniky a řemesel dostat do všech předmětů. Žáci se tak budou například v češtině zabývat popisem stroje, ve výtvarné výchově kreslit technické předměty, v matematice počítat úlohy s technickou tematikou.

ISŠTE, která patří mezi nejmoderněji vybavené střední školy v regionu, chce také základním školám nabízet své dílny. "Na základních školách často vlastní dílny nemají i proto, že jsou přísné podmínky na bezpečnost. U nás si žáci budou moci vyzkoušet práci v dílnách a vyzkoušet si svou zručnost," uvedl Janus.

"Spolupracujeme i s podniky. Chceme tak ukázat, že u nás mohou studenti dostat vzdělání a rovnou u konkrétních zaměstnavatelů vidět praxi," dodal Janus.

Jak řekl, i když v dnešní době, kdy se na řadě podniků podepsala krize, nedostatek technických zaměstnanců není tak velký, projekt je zaměřen do budoucna, kdy recese odezní.

Škola na realizaci projektu dostala z Evropské unie 6,7 milionu korun z oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.


Zdroj: ČTK