Distribuce tištěných českých technických norem (ČSN) v roce 2009

Uspokojení zájmu poptávky tištěných ČSN v roce 2009 bude zajišťovat síť distributorů, kteří budou umožňovat i službu trvalé objednávky. Tuto službu v minulosti zajišťoval Český normalizační institut. Další podrobnosti k distribuci ČSN v roce 2009 jsou prezentovány formou otázek a odpovědí.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nebude od roku 2009 zabezpečovat distribuci českých technických norem v tištěné podobě. V roce 2009 však začne fungovat síť distributorů tištěných ČSN, kteří budou schopni zájem uspokojit, popřípadě navázat na službu trvalé objednávky, kterou zajišťoval Český normalizační institut. Pultový prodej tištěných norem v Informačním centru ÚNMZ v ulici Biskupský dvůr bude zachován.

Distribuce elektronických a tištěných norem v roce 2009 v otázkách a odpovědích

Jak budou v roce 2009 prodávány tištěné normy?
Prodej tištěných norem bude pokračovat, nebude jej však zajišťovat ÚNMZ, ale smluvní prodejci. Seznam prodejců ÚNMZ zveřejní na svých www stránkách. Prodej přes pult na pracovišti ÚNMZ v ulici Biskupský dvůr bude zachován.

Budou se prodávat jednotlivé normy v elektronické podobě, v PDF formátu?
Ne, normy ČSN v PDF formátu se v roce 2009 již nebudou prodávat jednotlivě, ale bude k nim poskytován placený internetový přístup. Systém jsme pojmenovali ČSN online. Vstup do systému bude na stránkách ÚNMZ.

Jaké jsou možnosti získání internetového přístupu k ČSN?
Internetový přístup může získat kterákoliv firma, nebo podnikající či nepodnikající fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která má vlastní e-mailovou adresu. Pro firmy a pro jednotlivé osoby jsou použity dva oddělené systémy. Jsou to ČSN online pro firmy a ČSN online pro jednotlivce.

Jaký je hlavní rozdíl mezi internetovým přístupem pro firmy a pro jednotlivce?
Systém ČSN online pro firmy je vytvořen tak, aby umožňoval firmě (zákazníkovi) správu jeho uživatelů. Jeho to jeho hlavní výhodou. Další výhodou je pouze jedna platba za rok, za všechny uživatele najednou a v jediné faktuře.

Naproti tomu Systém ČSN online pro jednotlivce je určen spíše pro jednotlivé osoby, živnostníky nebo malé firmy, které nebudou chtít mít více než jednoho uživatele. Hlavními výhodami jsou možnost zaregistrovat se do systému přímo na internetu a možnost zaplatit platební kartou přes internetovou platební bránu nebo bankovním převodem, a to bez smlouvy.

Jaké jsou další rozdíly mezi internetovým přístupem pro firmy a pro jednotlivce?
Systém ČSN online pro firmy
Správu uživatelů, jejich přidávání, odebírání a nastavování práv má ve svých rukou firma (zákazník). Může samostatně přidávat nové uživatele až do počtu, uvedeného ve smlouvě. K této činnosti určí firma odpovědnou osobu, pracovníka své firmy (tzv. správce uživatelů). Správa uživatelů je činnost, nevyžadující žádné speciální počítačové znalosti.

Přístup do systému bude poskytnut na základě smlouvy, ve které firma určí počet svých uživatelů, které chce v systému mít. Do ČSN online zavede pracovník ÚNMZ jako první osobu, uvedenou ve smlouvě jako správce uživatelů. Tento správce pak zavede ostatní uživatele.

Systém ČSN online pro jednotlivce
Získání přístupu je poněkud jednodušší, než v případě Systému ČSN online pro firmy. Není totiž nutná smlouva. Na každého zaregistrovaného uživatele však bude vystaven samostatný platební doklad a musí být provedena samostatná platba. To je samozřejmě nevhodné pro firmy s více zaregistrovanými uživateli. Firma také nemá v Systému pro jednotlivce kontrolu nad seznamem svých uživatelů a nemůže provádět jejich správu.

Jsem členem profesního svazu a v minulém roce jsem měl přístup k ČSN online přes tento svaz. Bude tento způsob zachován?
Předpokládáme, že ano. Je to však zcela na rozhodnutí příslušného profesního svazu. ÚNMZ umožní přístup k celému fondu ČSN za 1000 Kč ročně (bez možnosti tisku), ale část členů svazů může preferovat stávající přístup k omezenému okruhu norem za 500 Kč ročně. Termín pro toto rozhodnutí je 31. 12. 2008.

Jak postupovat při získání internetového přístupu k normám?
Pokud jste firmou, která chce mít přístup pro více osob a mít možnost spravovat své uživatele, stáhněte si z našich www vzor smlouvy. Rozvažte, kolik uživatelů budete chtít v systému mít, kolik jich bude moci normy pouze číst a kolik tisknout. Pak vyplňte pečlivě všechny údaje ve smlouvě, podepište dvě vyhotovení smlouvy a obě dvě zašlete na naši adresu.

Pokud jste samostatnou osobou nebo malou firmou s požadavkem pouze na jediný přístup, vstupte do systému Systém ČSN online pro jednotlivce, zaregistrujte se a zvolte cenovou variantu přístupu. Pak zaplaťte pomocí platební karty přes internet nebo zvolte platbu bankovním převodem. Po obdržení platby Vám vygenerujeme heslo, které automaticky odešle náš server.

Kolik za přístup do ČSN online zaplatím?
Systém ČSN online pro firmy
V tomto systému platí firma za počet uživatelů, uvedených ve smlouvě. Poplatek se platí jednou ročně a je stanoven za jeden kalendářní rok a za jednoho uživatele. Za jednoho uživatele, který může normy pouze číst na monitoru počítače, platí firma 1000 Kč. Za uživatele, který může normy také vytisknout na své tiskárně, platí firma 3500 Kč za rok.

Systém ČSN online pro jednotlivce
V systému pro jednotlivce jsou zahrnuty obě varianty, uvedené v Systému pro firmy a navíc další dvě: Možnost prohlížení a tisku norem s limitem do 50 stránek za rok za 1500 Kč. Možnost prohlížení a tisku norem s limitem do 200 stránek za rok za 2500 Kč. Tyto varianty jsou vhodné pro uživatele, kteří počítají s tím, že budou tisknout jen jednotlivé důležité stránky a to jen velmi zřídka. Jsme veřejná knihovna nebo smluvní místo ÚNMZ a chceme mít přístup k normám v naší studovně, pro naše členy nebo návštěvníky.

Pro tyto případy počítá cenová vyhláška s variantou internetového přístupu s cenou 10 000 Kč za rok. Podmínkou je přístup z počítače, umístěného v prostorech knihovny, studovny nebo v jiném konkrétním prostoru. Předpokládáme přístup z max. 2 počítačů s navzájem rozdílnými přístupovými údaji. Tisk norem nebude povolen. Tuto variantu přístupu k normám nemohou využívat firmy.

Jaký potřebuji software, abych mohl do systému ČSN online vstoupit?
Není potřeba žádný speciální software. Musíte být samozřejmě v systému zaveden a mít přístupové heslo. Pro přístup do systému ČSN online stačí prohlížeč MS Internet Explorer, který je součástí operačního systému Windows. S tímto prohlížečem byly prováděny testy systému ČSN online a jeho použití proto doporučujeme. Problémy se většinou nevyskytují ani při použiti prohlížeče Mozzila Firefox. Prohlížeč Opera nelze zatím používat.

Mohou se vyskytnout při instalaci nějaké problémy?
Zpravidla jde vše bez problémů a velmi rychle. V některých případech však mohou určité menší komplikace nastat. Nejčastěji je to způsobeno tím, že uživatel má nainstalováno více verzí software Adobe Acrobat. Je to nekorektní stav, který nedoporučuje ani samotná firma Adobe. Plugin se tak může nainstalovat k jiné verzi software Adobe, než kterou uživatel používá. V tomto případě je nejjednodušší odinstalovat přebytečné verze software Adobe a opakovat instalaci pluginu. Další možnou komplikací je příliš přísné bezpečnostní nastavení systému Windows, především ve Windows Vista. Lze to vyřešit přidáním serveru ČSN online mezi důvěryhodné servery.

Kam se obrátit v případě potíží?
Především prostudujte pečlivě všechny dostupné rady na stránkách ÚNMZ a v systému ČSN online. Většina potíží vzniká z velmi jednoduchých příčin a je lehce odstranitelná. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte nejdříve na odpovědnou osobu, správce uživatelů ve Vaší firmě. Tento pracovník by měl mít dostatek informací a měl by dokázat běžné problémy identifikovat a vyřešit. Je také jedinou (smluvně stanovenou) kontaktní osobou ve vztahu k nám. Kdo takovou osobou za Vaší firmu je, zjistíte v systému ČSN online.

Pokud používáte systém ČSN online pro jednotlivce, použijte Helpdesk systému. Používejte ho však uvážlivě, až po vyčerpání všech ostatních možností a po prostudování FAQ (tzv. Často kladené dotazy). Uživatelů systému ČSN online je mnoho tisíc a naše pracovní kapacity jsou omezené.

Rozhodně neodpovídejte na automaticky generované zprávy. Z textu automatickou zprávu poznáte. Adresa, z níž jsou automatické zprávy generovány, není ručně obsluhována a došlé zprávy mohou být automaticky mazány.

Smlouva ČSN online pro firmy s více uživateli (pdf)

Vzor smlouvy je nutné vyplnit (potřebné údaje) a po podepsání odeslat na adresu: ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 02, Praha 1, tel: +420 221 802 802

Kontakty na síť distributorů českých technických norem

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
tisk, pultový prodej, ostatní činnosti
Biskupský dvůr 5
110 00 Praha 1
dislokované pracoviště
tel.: +420 221 802 802
email: podatelna@unmz.cz
internet: www.unmz.cz

e-Business Services a.s.- Divize Normy.Cz
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání
Vinohradská 184
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 866 180
fax: +420 222 866 190
mobil: +420 602 325 262
email: info@normy.cz
internet: www.normy.cz

Ing. Jiří Hrazdil – Technické normy
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání (pultový prodej)
Vranovská 16
614 00 Brno
tel.: +420 545 241 405
fax: +420 545 241 661
email: info@normy.biz
internet: www.normy.biz

Ing. Jiří Řezníček – Technor
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání (pultový prodej)
Wonkova 432
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 213 114
internet: www.technicke-normy-csn.cz

Jiří Volejník – technické normy
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání (pultový prodej)
Na Roudné 5
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 387 684
email: info@technickenormy.cz
internet: www.technickenormy.cz

DTO CZ, s.r.o.
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání (pultový prodej)
Mariánské náměstí 480/5
709 28 Ostrava 9
tel: +420 595 620 140-1
internet: http://www.dtocz.cz/eshop/

NORMSERVIS s.r.o.
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání (pultový prodej)
Jamská 1670/30
P. O. BOX 106
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 621 759
mobil: +420 777 173 315
e-mail: info@normservis.cz
internet: www.normservis.cz

VPM Communication, s.r.o.
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání (pultový prodej)
Kubelíkova 17 (vchod z Krásovy ulice)
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 135 420
email: info@vpmc.cz
internet: www.vpmc.cz

VVUÚ, a.s.
tisk, distribuce, ostatní činnosti, tisk na počkání
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice 3
tel.: +420 596 252 470
fax: +420 596 232 098
email: sajasovae@vvuu.cz
internet: www.vvuu.cz

Seznam společností je průběžně doplňován. Pro aktuální stav navštivte stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Informace o obchodních podmínkách distribuce ČSN v roce 2009


Zdroj: BusinessInfo.cz